New South Wales (NSW)

Khi nào và nơi bỏ phiếu ở New South Wales

Tôi có thể bỏ phiếu không?

Quý vị có thể bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang NSW nếu quý vị:

  • 18 tuổi trở lên
  • là công dân Úc
  • là cư dân NSW
  • đã ghi danh bỏ phiếu

Nếu quý vị không ghi danh trước thời hạn, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Hãy đến một trung tâm bỏ phiếu để ghi danh và bỏ phiếu ngay tại chỗ. Nên đảm bảo rằng quý vị mang theo ID, chẳng hạn như bằng lái xe, giấy phép học lái xe, hộ chiếu Úc, hóa đơn tiền điện hoặc giấy báo mới nhất về tiền chi phí cho dịch vụ địa phương có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị. Hãy cho nhân viên của Ủy ban Bầu cử NSW (NSW Electoral Commission) biết quý vị chưa ghi danh để họ có thể giúp quý vị.

Tôi có phải bỏ phiếu không?

Có, nếu quý vị hội đủ các điều kiện nêu trên, quý vị phải bỏ phiếu. Quý vị có thể bị phạt $55 nếu không bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng tại sao quý vị không thể bỏ phiếu.

Khi nào đi bỏ phiếu

Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang NSW năm 2023 sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 25 tháng Ba. Cuộc bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cùng ngày.

Nhiều người sẽ bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Nếu không thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử, quý vị có thể tự bỏ phiếu sớm hơn hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện (một phiếu bầu qua đường bưu điện) hoặc theo các lựa chọn khác được liệt kê dưới đây.

Đi bỏ phiếu ở đâu

  • Vào ngày bầu cử – tại một trung tâm bỏ phiếu gần nhà quý vị. Đây thường là những tòa nhà công cộng, chẳng hạn như trường học, nhà thờ hoặc hội trường. Quý vị có thể xem những trung tâm bỏ phiếu nào có sẵn tại đây https://elections.nsw.gov.au/voters/where-do-i-vote hoặc gọi 1300 135 736 để biết có các lựa chọn nào khác.
  • Trước ngày bầu cử - tại một trung tâm bỏ phiếu sớm HOẶC bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Quý vị có thể bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm trong khoảng thời gian từ Thứ Bảy ngày 18 tháng Ba đến thứ Sáu ngày 24 tháng Ba.
  • Bỏ phiếu qua điện thoại - quý vị có thể sử dụng giúp đỡ bỏ phiếu qua điện thoại nếu quý vị bị khiếm thị, thị lực kém hoặc bị khuyết tật về thể chất, để biết thêm chi tiết khi đến gần ngày bầu cử hãy xem https://elections.nsw.gov.au/

Điều gì xảy ra tại phòng bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu sớm?

Bên ngoài phòng bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu sớm, quý vị có thể thấy các ứng cử viên và/hoặc thiện nguyện viên giúp đỡ các ứng cử viên. Họ có thể cung cấp cho quý vị một mảnh giấy gọi là 'cách bỏ phiếu'.

Quý vị không cần phải lấy mảnh giấy cách bỏ phiếu này hoặc làm theo chỉ dẫn có ghi trong giấy nếu quý vị không muốn. Mảnh giấy này có thể giúp quý vị quyết định cách bỏ phiếu nếu quý vị đồng ý với các chính sách của ứng cử viên. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên và xếp hạng các ứng cử viên khác theo thứ tự khác theo gợi ý của cách bỏ phiếu.

Bên trong phòng bỏ phiếu, quý vị sẽ thấy một quan chức bầu cử NSW tại một bàn có danh sách tên. Quý vị cần kiểm tra với nhân viên bầu cử. Họ sẽ hỏi tên, địa chỉ của quý vị, nếu quý vị đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và để xác nhận cử tri của quý vị. Viên chức bầu cử sẽ đưa cho quý vị hai phiếu bầu và sẽ chỉ chỗ cho quý vị bỏ phiếu.

Quý vị sẽ bỏ phiếu tại các buồng bỏ phiếu được dựng bằng bìa cứng. Các buồng phiếu có dải phân cách để không ai có thể nhìn thấy cách quý vị bỏ phiếu. Các buồng phiếu này có sẵn bút chì cho quý vị có thể sử dụng để đánh dấu phiếu bầu của mình, tuy nhiên quý vị cũng có thể sử dụng bút chì hoặc bút của riêng mình.

Nếu cần giúp đỡ để điền vào các phiếu bầu cử, quý vị có thể dẫn người hỗ trợ hoặc bạn bè đi theo. Viên chức bầu cử cũng có thể giúp quý vị. Người trợ giúp này không nên cho quý vị biết nên bỏ phiếu cho ai và họ không được cho bất kỳ ai biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào mà không có sự đồng ý của quý vị.


Quý vị sẽ làm gì nếu sẽ ở nước ngoài hoặc ở tiểu bang khác vào ngày bầu cử?

Nếu quý vị đi du lịch trong ngày bầu cử (trong nước Úc hoặc ra nước ngoài), quý vị có thể:

  • Bỏ phiếu trước tại một trung tâm bỏ phiếu sớm
  • Bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Các gói bỏ phiếu qua bưu điện có thể được gửi đến địa chỉ nhà quý vị, hoặc bất kỳ địa chỉ nào quý vị đề cử ở Úc hoặc quốc gia nào khác.

Quý vị cũng có thể gọi cho Ủy Ban Bầu Cử NSW theo số 1300 135 736 để tìm hiểu thêm thông tin.