รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

เลือกตั้งเมื่อไหร่และที่ไหนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

ฉันสามารถลงคะแนนเสียงได้หรือไม่

คุณสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของรัฐ NSW ได้หากคุณ:

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
  • เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐ NSW
  • ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง

หากคุณไม่ลงทะเบียนตามกำหนดเวลา คุณยังคงลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้ ไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเพื่อลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงที่นั่นได้เลย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำบัตรประจำตัวไปด้วย เช่น ใบขับขี่ ใบอนุญาตเรียนขับขี่ หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือภาษีที่เทศบาลจัดเก็บล่าสุดในชื่อของคุณและแสดงที่อยู่ของคุณ แจ้งให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Electoral Commission) ทราบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียน และพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้

ฉันต้องลงคะแนนเสียงหรือไม่

ใช่ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณต้องลงคะแนนเสียง คุณอาจโดนค่าปรับ 55 ดอลล่าห์ออสเตรเลีย หากคุณไม่ลงคะแนนเสียงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้

ลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่

การเลือกตั้งรัฐ NSW ปี 2023 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม เปิดลงคะแนนเสียงระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ของวันนั้น ๆ

ประชาชนจำนวนมากจะลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง หากคุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์) หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่แสดงด้านล่าง

ลงคะแนนเสียงได้ที่ไหน

  • ในวันเลือกตั้ง – ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงใกล้บ้านท่าน โดยปกติจะเป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน โบสถ์ หรือห้องโถง คุณสามารถดูว่ามีศูนย์ลงคะแนนเสียงใดบ้างได้ที่นี่ https://elections.nsw.gov.au/voters/where-do-i-vote หรือโทร 1300 135 736 เพื่อดูว่ามีทางเลือกใดบ้าง
  • ก่อนวันเลือกตั้ง – ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าระหว่างวันเสาร์ที่ 18 มีนาคมถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
  • ลงคะแนนเสียงทางโทรศัพท์ – คุณสามารถใช้การลงคะแนนเสียงผ่านโทรศัพท์หากคุณตาบอด สายตาเลือนราง หรือมีความพิการทางร่างกาย ตรวจสอบที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง https://elections.nsw.gov.au/

มีกระบวนการอะไรบ้างที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

นอกคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า คุณอาจเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและ/หรืออาสาสมัครช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง พวกเขาอาจยื่นแผ่นการ์ด 'วิธีการลงคะแนนเสียง' ให้คุณ

คุณไม่จำเป็นต้องทำตามหรือปฏิบัติตามแผ่นการ์ดวิธีการลงคะแนนเสียงหากไม่ต้องการ แผ่นการ์ดสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรหากคุณเห็นด้วยกับนโยบายของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครและจัดอันดับผู้สมัครคนอื่น ๆ ในลำดับที่แตกต่างจากที่แนะนำในแผ่นการ์ดวิธีการลงคะแนนเสียง

ภายในคูหาเลือกตั้ง คุณจะเห็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของรัฐ NSW อยู่ที่โต๊ะพร้อมรายชื่อ คุณต้องเช็คชื่อกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง พวกเขาจะขอชื่อ ที่อยู่ของคุณ ว่าคุณได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งไปแล้วหรือยัง และเพื่อยืนยันการเลือกตั้งของคุณ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะให้บัตรลงคะแนนเสียงแก่คุณสองใบและจะชี้ให้คุณทราบว่าคุณควรลงคะแนนเสียงที่ไหน

คุณลงคะแนนเสียงที่ตู้ลงคะแนนเสียง แต่ละตู้มีฉากกั้น จึงไม่มีใครเห็นว่าคุณลงคะแนนเสียงอย่างไร คูหามีดินสอที่คุณสามารถใช้ในการลงคะแนนเสียงได้ แต่คุณสามารถใช้ดินสอหรือปากกาของคุณเองได้เช่นกัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกบัตรเลือกตั้ง คุณสามารถพาผู้ช่วยเหลือหรือเพื่อนไปด้วย เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งก็สามารถช่วยคุณได้ ผู้ช่วยเหลือนี้ไม่ควรบอกคุณว่าคุณควรจะลงคะแนนเสียงให้ใครและต้องไม่บอกใครว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใครโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ


คุณจะทำอย่างไรหากต้องไปต่างประเทศหรืออยู่รัฐอื่นในวันเลือกตั้ง

หากคุณจะเดินทางในช่วงวันเลือกตั้ง (ไม่ว่าจะภายในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ) คุณสามารถ:

  • ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
  • ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณสามารถขอให้ส่งชุดลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของคุณ หรือที่อยู่ใด ๆ ที่คุณขอภายในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

คุณสามารถโทรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Electoral Commission) ที่หมายเลข 1300 135 736 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม