نیوساث ویلز

در نیو سات ویلز (NSW) در کدام وقت و محل می توانم رأی

بدهم؟

شما می توانید در انتخابات نیو ساث ویلز در صورتی رأی دهید که:

  • ۱۸ سال عمر یا بیشتر داشته باشید
  • باشنده استرالیا داشته باشید
  • در نیو ساث ویلز اسکان داشته باشید
  • برای رأی دادن ثبت نام کرده باشید

اکر در مهلت مقرر ثبت نام نکرده اید، هنوز می توانید در روز انتخابات رأی دهید. برای ثبت نام و رأی گیری در محل به یک مرکز رأی گیری مراجعه کنید. مطمئن شوید که کارت شنا.سائی به شمول لایسنس درایوری، اجازه تحصیلی، پاسپورت استرالیائی، یا آخرین قیض برق یا ابلاغ عوارض شهرداری به نام و نشان آدرس خود را همراه داشته باشید. به کارکنان کمیسیون انتخاباتی نیو ساوث ویلز (NSW Electoral Commission ) اطلاع دهید که ثبت نام نکرده اید، آن ها می توانند به شما کمک کنند.

آیا من باید رأی دهم؟

بله، اگر شرایط ذکر شده در بالا را دارید باید رأی دهید. اگر دلیل موجه و قابل قبول برای رأی ندادن نداشته باشید، می توانید ۵۵ دالر جریمه شوید.

زمان رأی دادن

انتخابات ۲۰۲۳ ایالت نیو ساث ویلز در روز شنبه ۲۵ مارس برگزار می شود. رأی گیری از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۶ بعد از ظهر آن روز باز است.

بسیاری از افراد در روز انتخابات رأی می دهند. اگر شما نمی توانید در روزانتخابات رأی دهید، می توانید زودتر به صورت حضوری یا پستی ( رأی پستی) در بین دیگر گزینه های لیست شده در زیر رأی دهید.

کجا رأی دهم

  • روز انتخابات – در مرکز رأی گیری نزدیک به خانه خود. این مراکز معمولاِ ساختمان های عمومی مانند مکتب ها، کلیسا ها یا سالن ها هستند. می توانید مراکز رأی گیری را در این جا پیدا کنید: https://elections.nsw.gov.au/voters/where-do-i-vote یا به نمبر ۱۳۰۰۱۳۵۷۳۶ تماس یگیرید و ببینید کدام گزینه دیگر موجود است.
  • قبل از روزانتخابات – در مراکز رأی گیری زود هنگام یا ، با رأی پستی. postal vote. شما می توانید درمراکز رأی گیری زود هنگام بین شنبه ۱۸ مارس و جمعه ۲۴ مارس رأی دهید.
  • رأی از طریق تلفون – اگر شما کدام تکلیف دارید نابینا هستید ، یا بینائی کم دارد یا نقص جسمی دارید برای جزئیات بیشتر در مورد انتخابات به این مراجعه کنید :  https://elections.nsw.gov.au/

در مراکز رأی زود هنگام یا محل های رأی گیری چه اتفاقی می افتد؟

در خارج از محل رأی گیری یا مراکز رأی زودهنگام، می توانید نامزدهای انتخابات و یا داوطلبین کمک به نامزدها را ببینید. که امکان دارد برگه ای که به آن کارت

« روش رأی دادن» می گویند به شما بدهند.

اگر مایل نیستید، اجبار ندارید که این برگه را دریافت یا نکات آن را دنبال کنید.  اگر با سیاستهای نامزدی موافق هستید، می تواند به شما کمک کند که چگونه رأی دهید. در هرحال، همچنان می توانید به نامزد رأی دهید و سایر نامزدها را به ترتیب متفاوتی از آنچه در کارت روش رأی دادن است رتبه بندی کنید.

در داخل محل رأی گیری، مسؤل انتخابات نیو ساث ویلز را در پشت میزی با لیست نام نامزدها، خواهید دید.  باید ورود خود را با مسؤل انتخابات چک کنید. آنها از شما پرسان می کنند آیا قبلاً در انتخابات رأی داده اید، و برای تأئید حوزه انتخابی شما نام و آدرس شما را پرسان خواهند کرد. مسؤل انتخابات دو برگه رأی به شما می دهد و اشاره می کند که کجا باید رأی بدهید.

شما در داخل یک اطاقک مقوائی رأی خواهید داد. این اطاقک ها از هم جدا هستند تا کدام شخص دیگری نداند شما چگونه رأی می دهید. داخل اطاقک ها مداد برای علامت گذاری شما موجود است، ولی شما می توانید از قلم یا خود کار خود نیز استفاده کنید.

اگر برای خانه پری ورقه رأی به کمک ضرورت دارید ، می توانید یک دوست برای کمک همراه داشته باشید. مسؤل رأی گیری نیز می تواند به شما کمک کند. شخص کمک کننده نباید به شما بگوید به کدام نامزد انتخابات رأی دهید و بدون رضایت شما به هیچ شخص دیگری نباید بگوید که شما به کدام شخصی رأی داده اید.


اگر در روز انتخابات در خارج از مملکت یا ایالت بوده اید کدام کار باید انجام دهید؟

اگردر روز انتخابات درسفرهستید ( چه درداخل استرالیا یا خارج ) شما می توانید یا :

  • قبل از موعد انتخابات در یکی از مراکز رأی گیری زود هنگام رأی دهید
  • رأی دادن با رأی پستی. بسته رأی گیری پستی را می توان به آدرس منزل شما یا هر آدرسی که شما درداخل استرالیا یا خارج معین می کنید روان کرد.

شما هم چنین می توانید به کمیسیون انتخابات نیو ساث ویلز (NSW Electoral Commission) به نمبر ۱۳۰۰۱۳۵۷۳۶  برای معلومات بیشتر تماس بگیرید.