رأی دادن حق ما است،
ولی وظیفه ما نیز است.

در آسترالیا اگر شما باشنده آسترالیا و ۱۸ سال عمر و بیشتر دارید ، رأی دادن در انتخابات اجباری است. این یعنی شما باید رأی دهید. اگر رأی ندهید ، ممکن است که مجبور به پرداخت جریمه شوید.

ثبت نام برای رأی دادن

رأی گیری در آسترالیا

انتخابات آسترالیا عادلانه و مستقل است.

شما باید:

  • بصورت ناشناس رأی دهید– بدون این که فردی بداند به کدام شخصی رأی داده اید
  • آزادانه رأی بدهید – بدون این که فردی به شما بگوید باید به کدام شخصی رأی بدهید.

رأی دادن در انتخابات قسمت مهمی از باشنده بودن است. فرصتی است برای شما تا در مورد این که کدام شخصی از طرف شما تصمیم بگیرد و کدام حزب، دولت بعدی را خواهد داشت، نظر خود را بدهید.

دولت تصمیمات مهمی در مورد مسائلی می گیرد که امکان دارد بر روی شما، فامیل شما ، محله و جامعه شما تأثیر گذارد. آنها در باره مسائل مختلفی به شمول خدمات اجتماعی، مراقبت های صحی، استخدام و مهاجرت تصمیم می گیرند.

سطوح مختلف دولت

سه سطح از دولت در آسترالیا وجود دارد که بطور مرتب انتخاب می شوند: دولت فدرال، دولت ایالتی یا منطقه ای و دولت محلی. هر سطح مسؤل موضوعات مختلفی است و می تواند در مورد آنها قانون وضع کند. شما باید در انتخابات هر سطح از دولت در رأی گیری شرکت کنید .

در این جا اینجا می توانید در مورد زمان، محل و روش رأی دادن بیشتر بدانید.

دولت فدرال

دولت فدرال

نهاد تصمیم گیرنده:

پارلمان فدرال

رهبر:

نخست وزیر

Lower House (مجلس عوام):

House of Representatives (مجلس نمایندگان)

Upper House (مجلس خواص):

Senate (مجلس سنا)

پارلمان فدرال به دو مجلس تقسیم می شود – پارلمان فدرال به دو مجلس تقسیم می شود –

(House of Representatives)

مجلس نمایندگان و (Senate) مجلس سنا.

برای این که قانونی وضع شود باید هر دو مجلس آن را تصویب کنند.

مسؤلیت های دولت فدرال به شمول زیر است:

مهاجرت، بیشتر خدمات اجتماعی، تقاعد، دفاع، امور خارجی، و تجارت. دولت فدرال هم چنین در امور صحت، آموزش، محیط زیست و روابط صنعتی نیز مشارکت دارد. مجلس نمایندگان و (Senate) مجلس سنا.

برای این که قانونی وضع شود باید هر دو مجلس آن را تصویب کنند.

مسؤلیت های دولت فدرال به شمول زیر است:

مهاجرت، بیشتر خدمات اجتماعی، تقاعد، دفاع، امور خارجی، و تجارت. دولت فدرال هم چنین در امور صحت، آموزش، محیط زیست و روابط صنعتی نیز مشارکت دارد.

دولت ایالتی یا منطقه ای

دولت ایالتی یا منطقه ای

نهاد تصمیم گیرنده:

مجلس ایالتی یا منطقه ای

رهبر:

وزیرارشد یا رئیس وزرا

Lower House (مجلس عوام):

Legislative Assembly or 
House of Assembly (هئیت مقننه یا مجلس شورا)

Upper House (مجلس خواص):

Legislative Council (شورای مقننه)

اکثر پارلمان های ایالتی مانند پارلمان فدرال به دو مجلس عوام و خواص تقسیم می شوند. با این حال کوئییزلند، منطقه پایتخت آسترالیا (ACT) ونوردن تریتوری تک مجلسی هستند، یعنی آنها فقط یک مجلس دارند (Legislative Assembly) هئیت مقننه.

برای وضع قوانین در مورد مسائل ایالتی، قوانین باید به تصویب هر دو مجلس برسد و در مورد تک مجلسی ها فقط تصویب یک مجلس ضرور است.

مسؤلیت های ایالت و منطقه ها عبارتند از: مکتب ها، شفاخانه ها، محیط زیست، سرک و جاده ها، راه آهن و ترانسپورت عامه، خدمات اجتماعی، پلیس و خدمات عاجل .

دولت محلی

دولت محلی

نهاد تصمیم گیرنده:

شورای شهر/ شورای بخش

رهبر:

شاروال/ بخشدار

شوراها به نیاز های شهر و جوامع محلی رسیدگی می کنند. نمایندکان شورا ها را (aldermen) عضو انجمن شاروالی یا (councillors) عضو شورا می گویند. جلسات شورا معمولاً به روی عموم باز است.

مسؤلیت های دولت محلی به این شمول است: ‌نگاهداری و تعمیرات جاده ها و سرک ها، جمع آوری زباله و آشغال، مقررات ساختمانی، صحت عامه و تسهیلات اجتماعی مانند حوضها برای آب بازی. ACT شورای شهر ندارد و وظایف شورای شهر به عهده) (Legislative Assembly هئیت مقننه است.

شما می توانید اینجا در مورد دولت ها در ایالت یا منطقه خود معلومات بیشتر بدست آورید.

بیشتر بدانید

قبل از رأی دادن

قبل از رأی دادن باید وقت بگذارید و در باره مسائلی که برایتان مهم است فکر کنید واینکه چگونه می توانید به بهترین شکل از رأی خود استفاده کنید. مطمئن شوید که می دانید حزب های مختلف سیاسی و افراد مستقل از چه چیزی دفاع می کنند و به نامزدهائی که معرف دیدگاه های شما هستند رأی دهید. در مورد نحوه تصمیم گیری برای رأی دادن در اینجا می توانید معلومات بیشتر بدست آورید.

بیشتر بدانید

لیست بررسی رأی گیری

بررسی کنید که ثبت نام کرده اید

بیشتر بدانید

بدانید در چه زمانی و کجا رأی دهید

بیشتر بدانید

نحوه رأی دادن را بدانید

بیشتر بدانید

تصمیم بگیرید چگونه رأی دهید

بیشتر بدانید

هارمونی الاینس معلومات جدید و منظم را درجریان انتخابات فدرال در خبرنامه خود ارائه می‌کند

عضوشوید