اطلاع رسانی رأی شما

در طول رفراندم، در مورد این که چگونه رأی بدهید مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. این امکان دارد از طریق رادیو، رسانه های اجتماعی، روزنامه، یا گفتگو با سایر افراد باشد.

بعضی از این معلومات امکان دارد برایتان مهم باشد و در مورد آن فکر کنید. اما بعضی از معلومات احتمال دارد اتفاقی یا در برخی موارد عمدی اشتباه باشد .

بسیار مهم است که معلوماتی را که می شنوید یا می بینید در نظر بگیرید و توجه کنید به کدام یک ازآنها اعتماد دارید تا در تصمیم تان به شما کمک کند.

هنگام مشاهده معلومات به چه نکاتی توجه کنیم:

  • معتبر بودن:  آیا این معلومات از یک منبع معتبر یا شناخته شده است؟
  • به روز بودن: چه زمانی معلومات منتشر شده است؟
  • بی خطر:  آیا امکان دارد که معلومات یک کلاهبرداری باشد؟

در طول رفراندم، وبسایت AEC یک بخش برای ثبت معلومات نادرست دارد که نمونه هائي از معلومات غلط و نادرست در مورد جریان رفراندم را درج می کند. https://www.aec.gov.au/media/disinformation-register.htm

برای راهنمائي و کمک بیشتر، می توانید آگهی Stop and Consider را download کنید که به چندین لسان در دسترس است.