در مورد نامزدهای انتخابات و احزاب تحقیق کنید

نامزدهای انتخابات یا به نمایندگی از یک حزب سیاسی یا بطور مستقل شرکت می کنند.

اگر انتخاب شوند، نامزدهائی که عضو یکی از احزاب سیاسی هستند معمولاً مثل افراد دیگر آن حزب سیاسی رأی خواهند داد.

اگر انتخاب شوند، افراد مستقل در مورد رأی خود بطور مستقل تصمیم میگیرند و رأی میدهند.

می توانید معلومات بیشتر در مورد احزاب سیاسی عمده و اصلی را دروبسایت آنها بدست آورید.:

Australian Greens

Australian Greens

Australian Labor Party

Australian Labor Party

Liberal Party of Australia

Liberal Party of Australia

The Nationals

The Nationals

تحقیق کنید که نامزدها چه کسانی هستند

برای شروع تحقیق کنید در کدام حوزه انتخاباتی زندگی می کنید. برای انتخابات فدرال می توانید در وب سایت AEC به کد پستی یا حومه و شهرک خود نگاه کنید یا به نمبر ۱۳۲۳۲۶ با AEC تماس بگیرید.

بعد از آن باید پیدا کنید که کدام افراد نامزد شده اند برای:

  • کرسی در مجلس نمایندگان در حوزه انتخاباتی

شما، و

  • کرسی در مجلس سنا در ایالت یا منطقه شما

وقتی انتخابات اعلام شد، می توانید این را از طریق AEC و در وبسایت حزب سیاسی پیدا کنید.

در وبسیات حزبی ، باید دنبال صفحه ای که لیست نامزدها است بگردید. این را به اسامی مانند (“Candidates’) نامزدها

(“Our People”) افراد ما، (“Our Team”) تیم ما یا (“Election”)انتخابات می خوانند.

تحقیق کنید که نامزدها کدام چیزها برایشان مهم است

وقتی نامزدهای House of Representatives ( مجلس نمایندگان) را برای حوزه انتخاباتی خود و نامزدهای (Senate) مجلس سنا رابرای ایالت یا منطقه خود یافتید، تحقیق کنید که چه موضوعاتی برای آنها اهمیت دارد.

ببینید آنها در وبسایت ، صفحه رسانه اجتماعی ، جزوه ها یا مصاحبه ها و سخنرانی های خود چه می گویند. اگر نامزدی در مورد موضوعی زیاد اشاره کند احتمال دارد در صورتی که انتخاب شود قصد دارد در مورد آن اقدامی انجام دهد.

اگر نامزدی قبلاً برای پارلمان انتخاب شده، شما می توانید ببینید که آیا در مورد موضوعاتی که برای شما مهم است در گذشته اقدامی کرده است. سخنرانی هائی که MPs و Senators ( سناتورها) در پارلمان کرده اند را در این آدرس پیدا کنید: https://www.aph.gov.au

بخصوص، نمایندگان پارلمان از (“maiden speech”) نطق اول خود در پارلمان به موضوع هائی که برایشان از همه مهم تر است می پردازند.
شما هم چنین می توانید نحوه رأی گیری نمایندگان مجلس در مورد موضوعات خاص را از این طریق مشاهده کنید: https://theyvoteforyou.org.au/people

اگر مطمئن نیستید که یک نامزد انتخابات در مورد موضوعاتی که برای شما مهم است چطور فکرمیکند، به دفتر او تفون کنید، در رویدادهائی که او شرکت ی کند حاضر شوید و از پرسان کردن سؤال هیج خوفی نداشته باشید. این وظیفه آنها است که شما را قانع کنند تا به آنها رأی دهید.

تحقیق کنید که احزاب سیاسی چه می گویند

نامزدها به شدت تحت تأثیر ارزش ها و مواضع حزبی خود هستند. MPs و (Senators) سناتورها معمولاً به آنچه که حزب آنها میگوید رأی می دهند.

شما از طریق وبسایت احزاب می توانید بفهمید که احزاب چه وعده هائی میدهند. صفحه ای را که به این نام ها است ملاحظه کنید: (“Our policies”) سیاست های ما، (“Our values”) ارزش های ما ، (“Our vision”) چشم انداز ما، ("Our Plan)" برنامه ما ، ("National Platform") خط مشی ملی.

ABC ابزار مفیدی به نام Vote Compass دارد که به شما امکان می دهد ملاحظه کنید چگونه نظر های شما در مورد مسائل با احزاب سیاسی مقایسه می شود:

در این موارد فکر کنید

چه موضوعاتی برای نامزدها اهمیت دارد؟

چه سیاست هائی را قول می دهند اعمال کنند؟

نماینده کدام حزب هستند؟

اگر حزب تشکیل دولت بدهد چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟

بخاطر داشته باشید : در مورد این موضوعات برای خودتان فکر کنید. شما باید این تصمیم را خودتان بگیرید. هیچ کدام شخصی – حتی پدر یا مادر، همسر یا اطفال – نباید به شما بگویند به کدام شخص رأی دهید. این تصمیمی هست که باید مستقلاً بگیرید.


معلومات بیشتر

هارمونی الاینس معلومات جدید و منظم را درجریان انتخابات فدرال در خبرنامه خود ارائه می‌کند

به لیست پستی هارمونی الاینس  بپیوندید

با عضویت در خبرنامه ما ازطریق لینک زیر از اتفاقاتی که درهارمونی الاینس  می افتد مطلع باشید