Hãy thăm dò ứng cử viên và các đảng

Các đảng phái chính trị và các ứng cử viên độc lập

Các ứng cử viên cho cuộc bầu cử sẽ thay mặt cho một đảng chính trị hay với tư cách là ứng cử viên độc lập.

Nếu được bầu chọn, các ứng cử viên là thành viên của một đảng chính trị nói chung sẽ bỏ phiếu giống như những người khác trong đảng chính trị đó.

Nếu được bầu chọn những ứng cử viên độc lập sẽ quyết định lá phiếu của họ một cách độc lập cho mọi cuộc bỏ phiếu.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm các đảng chính trị lớn trên trang mạng của họ:

Australian Greens

Australian Greens

Australian Labor Party

Australian Labor Party

Liberal Party of Australia

Liberal Party of Australia

The Nationals

The Nationals

Hãy tìm hiểu xem các ứng cử viên là ai

Xin bắt đầu bằng cách tìm hiểu quý vị sống ở đơn vị bầu cử nào. Đối với cuộc bầu cử liên bang, quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách tìm mã số bưu điện hay vùng của mình trên trang mạng AEC - AEC website hay gọi cho AEC số 13 23 26.

Quý vị cần tìm hiểu ứng cử viên nào ra ứng cử:

  • Vị trí của Hạ Viện trong đơn vị bầu cử của quý vị; và
  • các vị trí của Thượng Viện trong tiểu bang hay lãnh thổ của quý vị.

Khi cuộc bầu cử được loan báo, quý vị có thể tìm hiểu việc này qua AEC - AEC và trên các trang mạng của đảng chính trị.

Trên các trang mạng của đảng, quý vị cần tìm trang mạng có danh sách các ứng cử viên. Trang mạng này được gọi là ‘Candidates’, ‘Our People’, ‘Our Team’, or ‘Election’ ("Ứng Cử Viên", "Dân Chúng Tôi", "Nhóm Chúng Tôi" hay "Bầu Cử").

Hãy tìm hiểu những gì ứng cử viên quan tâm

Khi tìm thấy các ứng cử viên House of Representative (Hạ Viện) đơn vị bầu cử của mình và các ứng cử viên Senate (Thượng Viện) Tiểu bang hay Lãnh Thổ, hãy tìm hiểu những vấn đề họ quan tâm.

Nhìn vào những gì họ viết hay nói trên trang mạng, các trang mạng xã hội, tập sách nhỏ hay trong các cuộc phỏng vấn và bài phát biểu họ đưa ra. Nếu một ứng cử viên đề cập nhiều đến một vấn đề, đó có thể là điều họ dự định sẽ hành động nếu được bầu.

Nếu ứng cử viên trước đó đã được bầu vào quốc hội, quý vị có thể tìm hiểu xem họ có làm bất cứ điều gì về vấn đề quý vị quan tâm trước đây hay không. quý vị có thể đọc bài phát biểu của các MPs và Senators (Thượng Nghị Sĩ) tại quốc hội ở trang mạng https://www.aph.gov.au

Đặc biệt, các Nghị Sĩ dùng ‘bài phát biểu ‘maiden speech’ (bài phát biểu đầu tiên) của họ tại quốc hội để nêu bật các vấn đề quan trọng nhất đối với họ.

Quý vị cũng có thể xem các nghị sĩ đã bỏ phiếu như thế nào về các vấn đề cụ thể qua trang mạng https://theyvoteforyou.org.au/people

Nếu không chắc ứng cử viên nghĩ gì về các vấn đề quý vị quan tâm, hãy gọi cho họ tại văn phòng của họ, tham dự các sự kiện mà họ sẽ có mặt và đừng ngại đặt câu hỏi. Nhiệm vụ của họ là thuyết phục quý vị bỏ phiếu cho họ.

Tìm hiểu những gì các đảng chính trị nói

Các ứng cử viên chịu ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị và vị trí của đảng. Các MPs và Senators (Thượng Nghị Sĩ) thường sẽ bỏ phiếu theo đảng yêu cầu.

Quý vị có thể tìm hiểu những gì các đảng hứa hẹn qua trang mạng của họ. Hãy tìm các trang có tên như ‘Our policies’ ‘Our values’, ‘Our vision’, ‘Our Plan’, ‘National Platform’ (‘Chính sách của chúng tôi’ ‘Giá trị của chúng tôi’, ‘Tầm nhìn của chúng tôi’, ‘Kế hoạch của chúng tôi’, ‘Nền tảng quốc gia’).

ABC có một công cụ hữu ích được gọi là Vote Compass, để quý vị kiểm tra xem quan điểm của mình về các vấn đề so với các đảng chính trị ra sao:

Vote Compass

Vote Compass

Hãy suy nghĩ về

Ứng cử viên quan tâm đến những vấn đề gì?

Họ hứa sẽ đưa ra những chính sách gì?

Họ đại diện cho đảng phái nào?

Đảng sẽ thực hiện những hành động gì nếu họ trở thành Chính phủ

Ghi nhớ: Hãy suy nghĩ về những vấn đề này cho chính mình. Quý vị cần quyết định việc này của chính mình. Không ai - ngay cả cha mẹ, bạn đời hay con cái - cần cho biết phải bầu cho ai. Đây là quyết định độc lập.

Hãy tìm hiểu

Tổ Chức Harmony Alliance sẽ cập nhật trang mạng và phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên trong suốt cuộc Bầu Cử Liên Bang với nhiều thông tin hơn. Xin tìm hiểu thêm.

Tham gia danh sách gửi thư của Harmony Alliance

Cập nhật những gì đang diễn ra tại Harmony Alliance bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.