Hãy xác định các vấn đề quan tâm

Bầu cử là cơ hội để quý vị có tiếng nói về việc ai sẽ thay mặt quý vị đưa ra quyết định và ảnh hưởng đến đảng nào sẽ trở thành Chính phủ tiếp theo.

Quý vị cần suy nghĩ những vấn đề ảnh hưởng đến mình và gia đình.

Quý vị muốn Chính phủ làm gì?

Hãy tìm hiểu xem các ứng cử viên trong khu vực của quý vị nói gì về những vấn đề này, cũng như những gì các đảng khác nhau đang hứa hẹn. Quý vị nên cố gắng chọn đảng hay ứng cử viên quan tâm nhất đến các vấn đề quan trọng và phù hợp nhất với quan điểm của quý vị về những vấn đề này.