ระบุประเด็นที่คุณสนใจ

การเลือกตั้งเป็นโอกาสที่คุณจะได้มีส่วนร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับผู้ที่จะตัดสินใจแทนคุณและมีอิทธิพลว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาลต่อไป

คุณควรคิดถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อตัวคุณและครอบครัว

คุณต้องการให้รัฐบาลทำอะไรเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น

ค้นหาว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ รวมถึงสิ่งที่พรรคต่าง ๆ ได้ให้สัญญาไว้ คุณควรพยายามเลือกพรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สนใจในประเด็นที่สำคัญสำหรับคุณมากที่สุด และตรงกับความคิดเห็นของคุณในประเด็นเหล่านี้มากที่สุด