การลงประชามติคืออะไร

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียคือหลักการที่ใช้ในการบริหารประเทศออสเตรเลีย รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารสำคัญเนื่องจากอยู่เหนือกฎหมายอื่นใดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยรัฐสภา

รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 และมีแปดหมวด

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะอนุญาตให้รัฐสภาสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แต่รัฐธรรมนูญเองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการลงประชามติเท่านั้น

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้ที่ เว็บไซต์ของ Australian Electoral Commission (AEC) (คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย)

การลงประชามติคืออะไร

การลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียเรียกว่าการลงประชามติ ผู้ลงคะแนนเสียงจะถูกขอให้ตอบว่า yes หรือ no เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ

ผู้มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องลงคะแนนเสียงในการลงประชามติ ซึ่งก็หมายความว่าคุณต้องลงคะแนนเสียงหากคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุเกิน 18 ปี หากคุณมีสิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนนเสียง คุณอาจถูกปรับและคุณจะต้องจ่ายค่าปรับนั้น

การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกลายเป็นกฎหมาย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เสนอได้รับการยอมรับโดยเสียงข้างมากสองระดับ’ (‘double majority’) จากผู้ลงคะแนนเสียง