จะลงคะแนนเสียงเมื่อใดและที่ไหน

จะลงคะแนนเสียงเมื่อใด

การลงประชามติสามารถจัดขึ้นได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (Constitution Alteration Bill) ผ่านรัฐสภาออสเตรเลีย ร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาของทั้ง สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา เมื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขผ่านแล้ว จะต้องมีการลงประชามติขึ้นภายในสองถึงหกเดือนหลังจากวันนั้น

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2023 ออสเตรเลียจะมีการลงประชามติเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1999

จะลงคะแนนเสียงที่ไหน

Australian Electoral Commission (AEC) (คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย) กำหนดสถานที่ที่คุณสามารถไปลงคะแนนเสียงในวันลงประชามติได้ โดยปกติจะเป็นสถานที่ที่ชุมชนคุ้นเคย เช่น โรงเรียน และศูนย์ชุมชนท้องถิ่น จะมีการเผยแพร่รายชื่อสถานที่บนเว็บไซต์ของ AEC  เมื่อใกล้ถึงวันลงคะแนนเสียง