มีส่วนร่วม

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการลงประชามติและการเลือกตั้งได้โดยการทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับ AEC

งานประเภทนี้รวมไปถึง

  • งานที่ได้รับค่าจ้าง
  • โอกาสในการได้รับการจ้างงานระยะสั้น
  • การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
  • ประสบการณ์การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์และโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

มีหลากหลายบทบาทให้เลือก ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง - ทักทายผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจกบัตรลงคะแนนเสียง ดูแลหีบลงคะแนนเสียง และช่วยเหลือกิจกรรมช่วงท้ายวัน
  • เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ รวมถึงหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล - ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดำเนินการเลือกตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลและบ้านพักคนชรา โดยทำหน้าที่คล้ายกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง
  • ผู้ช่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล –มีจุดติดต่อและให้ความช่วยเหลือภายในชุมชนสำหรับทีมเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเหล่านี้และลงทะเบียนแจ้งความสนใจของคุณได้ที่ https://www.aec.gov.au/employment/working-at-elections/index.htm