การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

คุณสามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ หากคุณรู้ว่าคุณจะไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงได้ในวันที่มีการลงประชามติ หากคุณต้องการเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณจะต้องสมัครเสียก่อนซึ่งสามารถทำได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ AEC หรือกรอกแบบฟอร์มกระดาษ เพื่อที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณจะต้องอธิบายว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงได้ในวันที่มีการลงประชามติ หากคุณได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ บัตรลงคะแนนเสียงของคุณจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

  1. สมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ทางออนไลน์หรือใช้แบบฟอร์มกระดาษ ซึ่งจะมีให้เมื่อใกล้ถึงวัน
  2. บัตรลงคะแนนเสียงจะมาถึงที่อยู่ของคุณ คุณจะต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงต่อหน้าพยานคนหนึ่ง
  3. ใส่บัตรลงคะแนนเสียงในซองส่งคืน – ซองจะติดแสตมป์อยู่แล้ว คุณไม่ต้องเสียเงินเพื่อส่ง
  4. นำซองจดหมายไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ออสเตรเลียหรือใส่ในตู้ไปรษณีย์เพื่อส่งคืนให้กับ AEC

หากต้องการทราบว่าคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์หรือไม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ AEC https://www.aec.gov.au/Voting/ways_to_vote/

คุณยังสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของ AEC : https://www.aec.gov.au/FAQs/postal-voting.htm