Bỏ phiếu qua bưu điện

Quý vị có thể bỏ phiếu qua bưu điện nếu không đi bầu được. Nếu muốn bầu qua bưu điện, quý vị cần phải nộp đơn xin. Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến trên trang mạng AEC hoặc bằng cách điền vào mẫu đơn giấy. Để được chấp thuận, quý vị cần giải thích lý do tại sao quý vị không thể bỏ phiếu vào ngày trưng cầu dân ý. Nếu quý vị được chấp thuận là cử tri qua bưu điện, phiếu bầu sẽ được gửi đến cho quý vị qua địa chỉ bưu điện mà quý vị đã đăng ký.

Các bước để bỏ phiếu qua bưu điện:

  1. Nộp đơn xin bỏ phiếu qua bưu điện trực tuyến hoặc sử dụng mẫu giấy. Gần đến ngày bầu cử thì quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.
  2. Phiếu bầu cử sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị. Quý vị cần điền vào các lá phiếu trước mặt một nhân chứng.
  3. Bỏ phiếu bầu vào phong bì hoàn trả lại– phong bì đã có tem, vì vậy quý vị không phải trả tiền gửi thư.
  4. Hãy đem phong bì đó đến bưu điện hoặc bỏ vào một thùng thư của bưu điện gửi về AEC.

Để biết mình có hội đủ điều kiện bỏ phiếu qua bưu điện, hãy vào trang mạng AEC: https://www.aec.gov.au/Voting/ways_to_vote/

Quý vị có thể tìm lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về bỏ phiếu qua bưu điện bằng cách truy cập trang mạng AEC:
https://www.aec.gov.au/FAQs/postal-voting.htm