ใครลงทะเบียนได้

หากต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในออสเตรเลีย คุณต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีชื่ออยู่ในรายการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเรียกว่าทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป (แต่คุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้จนกว่าคุณจะอายุ 18 ปี)
  • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
  • อาศัยอยู่ตามที่อยู่ปัจจุบันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน

คุณต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะปิด สำหรับการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ จะปิดหนึ่งสัปดาห์หลังจากประกาศการเลือกตั้ง

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณลงทะเบียนแล้วหรือไม่ที่เว็บไซต์ของ AEC เมื่อคุณลงทะเบียนผ่าน Australian Electoral Commission (AEC) (คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย) แล้ว คุณจะได้รับการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ และการเลือกตั้งระดับรัฐ ดินแดน และรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ