ใครลงทะเบียนได้

หากต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในออสเตรเลีย คุณต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีชื่ออยู่ในรายการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเรียกว่าทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป (แต่คุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้จนกว่าคุณจะอายุ 18 ปี)
  • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
  • อาศัยอยู่ตามที่อยู่ปัจจุบันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน

คุณต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะปิด สำหรับการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ จะปิดหนึ่งสัปดาห์หลังจากประกาศการเลือกตั้ง

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณลงทะเบียนแล้วหรือไม่ที่เว็บไซต์ของ AEC เมื่อคุณลงทะเบียนผ่าน Australian Electoral Commission (AEC) (คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย) แล้ว คุณจะได้รับการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ และการเลือกตั้งระดับรัฐ ดินแดน และรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ

ตัวแทนของคุณจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องอัปเดตการลงทะเบียนของคุณทุกครั้งที่คุณย้ายบ้าน

หากคุณพลาดกำหนดเวลาในการลงทะเบียน คุณสามารถทำการลงคะแนนเสียงแบบพิเศษที่เรียกว่าการแจ้งการลงคะแนนเสียงแต่คุณจะต้องนำเอกสารประจำตัวของคุณมาด้วย เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

คุณต้องการการลงทะเบียนที่แตกต่างกันสำหรับการลงทะเบียนในการเลือกตั้งของรัฐ ดินแดน หรือท้องถิ่นหรือไม่

การลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐ ดินแดน และท้องถิ่นในออสเตรเลียเป็นเรื่องง่าย เป็นกระบวนการเดียวกับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง

ในขณะที่ AEC ดำเนินการเฉพาะการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน AEC จะนำไปใช้กับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐ ดินแดน หรือรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ทางออนไลน์หรือโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มกระดาษหรือไปด้วยตนเอง

ในขณะที่ AEC ใช้สำหรับการลงทะเบียน ให้ตรวจสอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐหรือดินแดนของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐ ดินแดน หรือท้องถิ่น เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน:

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)

https://elections.nsw.gov.au/

รัฐวิกตอเรีย (Victoria)

https://www.vec.vic.gov.au/

รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland)

https://www.ecq.qld.gov.au/

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia)

https://www.ecsa.sa.gov.au/

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia)

https://www.elections.wa.gov.au/

รัฐแทสเมเนีย (Tasmania)

https://www.tec.tas.gov.au/

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory)

https://ntec.nt.gov.au/

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory)

https://www.elections.act.gov.au/

คุณยังสามารถตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนในรัฐหรือดินแดนของคุณได้ในส่วนถัดไปของเว็บไซต์นี้