การค้นคว้าเกี่ยวกับผู้สมัคร รับเลือกตั้งและพรรคต่าง ๆ

พรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะดำเนินการในนามของพรรคการเมืองหรือในฐานะผู้สมัครอิสระ

หากได้รับเลือก ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมักจะลงคะแนนเสียงเหมือนกับคนอื่น ๆ ในพรรคการเมืองนั้น ๆ

หากได้รับเลือก ผู้สมัครอิสระจะตัดสินใจเรื่องการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระในการลงคะแนนเสียง
ทุก ๆ ครั้ง

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรรคการเมืองสำคัญ ๆ ได้จากเว็บไซต์ของพรรคเหล่านั้น

ค้นหาว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นใคร

เริ่มต้นด้วยการค้นหาว่าคุณอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งใด สำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง คุณสามารถทำได้โดยค้นหารหัสไปรษณีย์หรือเขตของคุณบน เว็บไซต์ของ AEC หรือโทรไปที่ AEC ที่หมายเลข 13 23 26

จากนั้นคุณควรค้นหาว่าผู้สมัครคนใดกำลังสมัครรับเลือกตั้งใน

  • House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) ในเขตเลือกตั้งของคุณ และ
  • Senate (วุฒิสภา) ในรัฐหรือดินแดนของคุณ

เมื่อมีการประกาศการเลือกตั้ง คุณจะสามารถหาข้อมูลนี้ได้จาก AEC และเว็บไซต์ของพรรคการเมืองต่าง ๆ

ในเว็บไซต์ของพรรคการเมือง คุณควรมองหาหน้าที่มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ‘Candidates’ (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ‘Our People’ (คนของเรา) ‘Our Team’ (ทีมของเรา) หรือ ‘Election’ (การเลือกตั้ง)

ค้นหาสิ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสนใจ

เมื่อคุณพบผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับ House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร)ในเขตเลือกตั้งของคุณและผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับ Senate (วุฒิสภา) ในรัฐหรือดินแดนของคุณแล้ว
ให้ค้นหาว่าพวกเขาสนใจประเด็นอะไรบ้าง

ดูสิ่งที่ผู้สมัครเขียนหรือพูดบนเว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดีย แผ่นพับ หรือในการสัมภาษณ์และสุนทรพจน์ของพวกเขา หากผู้สมัครกล่าวถึงประเด็นใดบ่อย ๆ ประเด็นนั้นอาจเป็นสิ่งที่เขาวางแผนที่จะดำเนินการหากได้รับการเลือกตั้ง

หากผู้สมัครเคยได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภามาแล้ว คุณสามารถค้นหาว่าพวกเขาเคยทำอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสนใจมาก่อนหรือไม่ คุณสามารถอ่านคำปราศรัยในรัฐสภาของ MPs และ Senators (วุฒิสมาชิก) ได้ที่ www.aph.gov.au

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกรัฐสภาใช้ ‘maiden speech’ (สุนทรพจน์ครั้งแรก) ในรัฐสภาเพื่อเน้นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับตน

คุณยังสามารถดูว่าสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างไรที่ theyvoteforyou.org.au/people

หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้สมัครรับการเลือกตั้งคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสนใจ ให้โทรหาผู้สมัครที่สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมที่เขาจะไปร่วม และอย่ากลัวที่จะถามคำถาม เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะ
โน้มน้าวจิตใจให้คุณลงคะแนนเสียงให้ตน


ค้นหาว่าพรรคการเมืองพูดอะไร

ผู้สมัครรับการเลือกตั้งจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากค่านิยมและจุดยืนของพรรคการเมืองของตน
โดยปกติ MPs และ Senators (วุฒิสมาชิก) จะลงคะแนนเสียงตามพรรคของตน

คุณสามารถค้นหาว่าพรรคต่าง ๆ สัญญาเรื่องอะไรผ่านเว็บไซต์ของพรรคเหล่านั้น มองหาหน้าที่มีชื่อต่าง ๆ เช่น ‘Our policies’ (นโยบายของเรา)‘Our values’ (ค่านิยมของเรา) ‘Our vision’
(วิสัยทัศน์ของเรา) ‘Our Plan’ (แผนของเรา) ‘National Platform’ (แพลตฟอร์มระดับชาติ)

ABC (บรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลีย) มีเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่เรียกว่า Vote Compass ให้คุณสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของคุณกับพรรคการเมืองต่าง ๆ

คิดเกี่ยวกับ

  • ผู้สมัครสนใจประเด็นอะไรบ้าง
  • ผู้สมัครสัญญาว่าจะดำเนินโยบายอะไร
  • ผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคอะไร
  • พรรคจะทำอะไรหากได้เป็นรัฐบาล

จำไว้ว่า คิดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง คุณควรตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่มีใคร แม้แต่พ่อแม่
คู่ครอง หรือลูก ๆ ของคุณควรบอกคุณว่าคุณต้องลงคะแนนให้ใคร นี่คือการตัดสินใจที่คุณควรทำอย่างอิสระ


หาข้อมูลเพิ่มเติม

Harmony Alliance จะอัปเดตเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นประจำระหว่างการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม หาข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมในรายชื่อผู้รับจดหมายของ Harmony Alliance

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Harmony Alliance โดย สมัครรับจดหมายข่าวของเรา