การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของเราแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเช่นกัน

การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายในออสเตรเลีย หากคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียและมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้น คุณอาจถูกปรับได้

การลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นอิสระ

คุณควรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังนี้

  • ไม่ระบุตัวตน - โดยไม่มีใครรู้ว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใคร
  • อย่างอิสระ - โดยไม่มีใครบอกคุณว่าคุณต้องลงคะแนนเสียงให้ใคร

การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นพลเมือง เป็นโอกาสที่คุณจะได้มีส่วนร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับผู้ที่จะตัดสินใจแทนคุณและมีอิทธิพลว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาลต่อไป

รัฐบาลลงมติสำคัญ ๆ เกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลต่อคุณ ครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนของคุณ รัฐบาลลงมติเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมไปถึงบริการสังคม การดูแลสุขภาพ การศึกษา การจ้างงานและการเข้าเมือง

ระดับของรัฐบาล

ในออสเตรเลีย มีการเลือกตั้งรัฐบาลสามระดับเป็นประจำได้แก่ ระดับสหพันธรัฐ รัฐหรือดินแดน และท้องถิ่น แต่ละระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นต่างกันไปและสามารถออกกฎหมายในประเด็นเหล่านั้นได้ คุณต้องลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสำหรับรัฐบาลแต่ละระดับ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลา สถานที่และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่นี่

รัฐบาล<strong>สหพันธรัฐ</strong><br />

รัฐบาลสหพันธรัฐ

หน่วยงานที่ทำการตัดสินใจ

รัฐสภาสหพันธรัฐ

ผู้นำ

นายกรัฐมนตรี

Lower House (สภาล่าง)

House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร)

Upper House (สภาสูง)

Senate (วุฒิสภา)

รัฐสภาสหพันธรัฐแบ่งออกเป็นสองสภา ได้แก่House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) และ Senate (วุฒิสภา)

กฎหมายจะออกใช้ได้ต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองสภา

ความรับผิดชอบของรัฐบาลสหพันธรัฐได้แก่ การเข้าเมือง การบริการสังคมส่วนใหญ่ บำนาญและเงินสงเคราะห์ การป้องกันประเทศ การต่างประเทศและการค้า รัฐบาลสหพันธรัฐยังมีส่วนร่วมในด้านสุขภาพ การศึกษา ประเด็นสิ่งแวดล้อม และแรงงานสัมพันธ์อีกด้วย

รัฐบาล<strong>รัฐหรือดินแดน</strong><br />

รัฐบาลรัฐหรือดินแดน

หน่วยงานที่ทำการตัดสินใจ

รัฐสภารัฐหรือดินแดน

ผู้นำ

มุขมนตรีหรือหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

Lower House (สภาล่าง)

Legislative Assembly หรือ 
House of Assembly (สภานิติบัญญัติ)

Upper House (สภาสูง)

Legislative Council (คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ)

รัฐสภาของรัฐส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสภาล่างและสภาสูงเช่นเดียวกับรัฐสภาของรัฐบาลสหพันธรัฐ อย่างไรก็ตาม รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียนแคพิ-
ทอลเทร์ริทอรี และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีสภาเดียว ซึ่งหมายความว่ารัฐและดินแดนเหล่านี้มี Legislative Assembly (สภานิติบัญญัติ) เพียงสภาเดียวเท่านั้น

ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นระดับรัฐ กฎหมายจะต้องผ่านทั้งสองสภา หรือในกรณีที่มีสภาเดียว กฎหมายต้องผ่านสภาเดียวนั้นเสียก่อน

ความรับผิดชอบของรัฐและดินแดนรวมไปถึง โรงเรียน โรงพยาบาล สิ่งแวดล้อม ถนน ทางรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะ บริการชุมชน ตำรวจ และบริการฉุกเฉิน

รัฐบาล<strong>ท้องถิ่น</strong>

รัฐบาลท้องถิ่น

หน่วยงานที่ทำการตัดสินใจ

City Councils/Shire Councils (สภาเทศบาลเมือง/สภาเทศบาลเขตท้องถิ่น)

ผู้นำ

นายกเทศมนตรี/ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลดูแลความต้องการของเมืองหรือชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนสภาเทศบาลเรียกว่า aldermen (สมาชิกสภาเทศบาล) หรือ councillors (เทศมนตรี) การประชุมสภามักจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังได้

ความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นรวมไปถึง การบำรุงรักษาถนน การเก็บขยะ ข้อบังคับอาคารสถานที่ การสาธารณสุข และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน เช่น สระว่ายน้ำในท้องถิ่น ออสเตรเลียนแค-
พิทอลเทร์ริทอรีไม่มี สภาเทศบาลเมือง หน้าที่ของสภาเทศบาลเมืองจึงตกอยู่ภายใต้ Legislative Assembly (สภานิติบัญญัติ)

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐบาลในรัฐหรือดินแดนของคุณได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม

ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณควรใช้เวลาคิดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและวิธีที่คุณจะสามารถใช้การลงคะแนนเสียงของคุณให้ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระต่าง ๆ มีจุดยืนอะไรและลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนความคิดเห็นของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงให้ใครได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ตรวจสอบว่าคุณลงทะเบียนแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

รู้ว่าจะลงคะแนนเสียงเมื่อใดและที่ไหน

เรียนรู้เพิ่มเติม

รู้ว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

Harmony Alliance จะให้ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำระหว่างการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐในจดหมายข่าว

สมัคร