ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อใดและที่ไหน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อใด

คนส่วนใหญ่ในออสเตรเลียลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันเสาร์เสมอ และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันนั้น

หากคุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้ คุณสามารถลงคะแนนเสียงด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ล่วงหน้าได้ (การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์)

เมื่อมีการประกาศการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ AEC จะประกาศวันเลือกตั้ง รวมทั้งวันที่และเวลาที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ไปที่ www.aec.gov.au หรือโทร 13 23 26 หลังจากประกาศการเลือกตั้งแล้วเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม


ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไหน

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังนี้

  • ในวันเลือกตั้ง – ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านคุณ หน่วยเลือกตั้งมักเป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน โบสถ์ หรือหอประชุม หากต้องการทราบว่ามีหน่วยเลือกตั้งใดบ้าง คุณควรไปที่ www.aec.gov.au หรือโทรไปที่ 13 23 26 เมื่อใกล้วันเลือกตั้ง
  • ก่อนวันเลือกตั้ง– ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าหรือ โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ AEC จะเผยแพร่เวลาและสถานที่ลงคะแนนเสียงที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าหลังจากมีการประกาศการเลือกตั้งไม่นานนัก ไปที่ www.aec.gov.au หรือโทร 13 23 26 เพื่อดูว่ามีตัวเลือกใดบ้าง

จะเกิดอะไรขึ้นที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

ภายนอกคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า คุณอาจเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและ/หรืออาสาสมัครช่วยเหลือผู้สมัคร คนเหล่านี้อาจให้
เสนอกระดาษที่เรียกว่าบัตร "วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง" ให้คุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการให้คุณลงคะแนนเสียงอย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องรับบัตรวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บัตรนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรหากคุณเห็นด้วยกับนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและจัดอันดับผู้สมัครคนอื่น ๆ ในลำดับที่ต่างไปจากที่บัตรวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแนะนำ

ภายในคูหาเลือกตั้ง คุณจะเห็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่โต๊ะพร้อมรายชื่อ คุณต้องไปเช็คอินกับเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะถามชื่อ ที่อยู่ และถามว่าคุณเคยลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแล้วหรือไม่
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะให้บัตรเลือกตั้งแก่คุณสองใบ และจะชี้ให้คุณทราบว่าคุณควรลงคะแนนเสียงที่ไหน

คุณจะลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้งที่ทำจากกระดาษแข็ง คูหามีฉากกั้น ดังนั้นจะไม่มีใครเห็นว่าคุณลงคะแนนเสียงอย่างไร ในคูหามีดินสอที่คุณสามารถใช้ในการลงคะแนนเสียง แต่คุณสามารถใช้ดินสอหรือปากกาของคุณเองได้ด้วยเช่นกัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกบัตรเลือกตั้ง คุณสามารถพาผู้สนับสนุนหรือเพื่อนมาด้วยได้ เจ้าหน้าที่เลือกตั้งสามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ผู้ช่วยคนนี้ไม่ควรบอกคุณว่าจะลงคะแนนเสียงให้ใคร และไม่ควรบอกใครว่าคุณลงคะแนนเสียงอย่างไร

จะทำอย่างไรถ้าคุณจะไปต่างประเทศหรือต่างรัฐในวันเลือกตั้ง

หากคุณจะเดินทางในวันเลือกตั้ง (ทั้งในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ) คุณสามารถ

  • ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าหรือโดยการลงคะแนนเสียง
    เลือกตั้งทางไปรษณีย์

หรือลงคะแนนเสียงที่

  • สถานทูตออสเตรเลีย สถานกงสุล หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ในประเทศที่คุณจะไปอยู่
    (หากคุณอยู่ต่างประเทศ)
  • ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างรัฐ (หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย)

AEC จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งที่คุณสามารถลงคะแนนเสียงในต่างประเทศและต่างรัฐในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

คุณสามารถโทรติดต่อ AEC ที่หมายเลข 13 23 26 หรือสถานทูตที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม