Khi nào và đi bầu ở đâu

Khi nào đi bầu

Hầu hết mọi người ở Úc sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ngày bầu cử luôn luôn được tổ chức vào thứ Bảy và bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong ngày.

Nếu không thể đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, quý vị có thể đi bầu trực tiếp hay qua đường bưu điện sớm hơn (bầu qua bưu điện).

Khi bầu cử liên bang được loan báo, AEC sẽ quảng cáo ngày bầu cử, cũng như ngày giờ bỏ phiếu sớm. Hãy truy cập mạng www.aec.gov.au hay gọi số 13 23 26 sau khi cuộc bầu cử được loan báo để tìm hiểu thêm thông tin.

Đi bầu ở đâu

Quý vị có thể đi bầu:

  • Vào ngày bầu cử - tại một địa điểm bỏ phiếu gần nhà. Địa điểm bỏ phiếu thường là các tòa nhà công cộng, như trường học, nhà thờ hay hội trường. Để biết những địa điểm bỏ phiếu, xin truy cập trang mạng www.aec.gov.au hay gọi số 13 23 26 gần ngày bầu cử.
  • Trước ngày bầu cử - tại một trung tâm bỏ phiếu sớm HAY bỏ phiếu qua bưu điện. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ được AEC loan báo ngay khi cuộc bầu cử được công bố. Hãy truy cập www.aec.gov.au hay gọi số 13 23 26 để tìm hiểu những chọn lựa có trên trang mạng.

Việc gì diễn ra tại phòng phiếu hay trung tâm bỏ phiếu sớm?

Ở ngoài phòng phiếu hay trung tâm bỏ phiếu sớm, quý vị có thể nhìn thấy các ứng cử viên và/hay thiện nguyện viên giúp đỡ các ứng cử viên. Họ có thể đưa cho quý vị mảnh giấy gọi là 'cách bỏ phiếu'. Tấm giấy này sẽ chỉ quý vị cách bỏ phiếu ra sao.

Quý vị không cần lấy tấm giấy cách bỏ phiếu. Nó có thể giúp quý vị quyết định cách bỏ phiếu nếu đồng ý với các chính sách của ứng cử viên. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên và xếp hạng các ứng viên khác theo thứ tự khác với những gì tấm giấy cách bỏ phiếu đề nghị.

Trong phòng phiếu, quý vị gặp viên chức bầu cử ở bàn có danh sách tên. Quý vị cần phải dò tên với viên chức bầu cử.

Viên chức bầu cử sẽ hỏi tên, địa chỉ của quý vị xem đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chưa. Viên chức bầu cử sẽ đưa hai lá phiếu và sẽ chỉ chỗ bỏ phiếu.

Quý vị sẽ bầu ở các phòng phiếu bằng bìa cứng. Các phòng đều có bức màn chắn, vì vậy không có ai có thể nhìn thấy quý vị bầu ra sao. Các phòng có bút chì có thể dùng để đánh dấu phiếu bầu, nhưng quý vị cũng có thể dùng bút chì hay bút của mình.

Nếu cần giúp đỡ để điền các phiếu bầu, quý vị có thể đi với một người hay bạn bè để giúp đỡ. Viên chức bầu cử cũng có thể giúp quý vị. Người giúp đỡ này không nên nói quý vị nên bỏ phiếu cho ai và không nên cho bất cứ ai biết quý vị đã bỏ phiếu ra sao.

Giả sử quý vị ở nước ngoài hay ở liên tiểu bang vào ngày bầu cử?

Nếu đang đi du lịch trong ngày bầu cử (trong nước Úc hay nước ngoài), quý vị có thể:

  • Bỏ phiếu trước tại trung tâm bỏ phiếu sớm hay bỏ phiếu qua bưu điện

Hay đi bầu tại:

  • Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán hay Cao Ủy Úc tại quốc gia quý vị tới (nếu ở nước ngoài)
  • Trung tâm bỏ phiếu liên tiểu bang (nếu ở Úc)

AEC sẽ niêm yết thông tin các địa điểm bỏ phiếu nơi quý vị có thể đi bầu ở nước ngoài và ở liên tiểu bang trước cuộc bầu cử.

Quý vị cũng có thể gọi cho AEC số 13 23 26 hay Tòa Đại Sứ để biết thêm thông tin.