زمان و مکان رأی دادن

زمان رأی دادن

در آسترالیا اکثر مردم در روز انتخابات رأی می دهند. روز انتخابات معمولاً در روز شنبه برگزار می شود، و رأی گیری بین ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر باز است .

اگر در روز انتخابات نمی توانید رأی دهید ، می توانید زودتر رأی خود را حضوری یا از طریق پست روان کنید ( رأی پستی).

وقتی انتخابات فدرال اعلام می شود، AEC تاریخ انتخابات و هم چنین تاریخ و زمان های موجود برای رأی دادن زود هنگام را نیز اعلام خواهد کرد. بعد از اعلام انتخابات برای دریافت معلومات بیشتر به www.aec.gov.au رجوع کنید یا به نمبر ۱۳۲۳۲۶ تلفن نمائید.

مکان رأی دادن

شما می توانید:

  • در روز انتخابات رأی دهید- در محل رأی گیری در نزدیکی خانه تان. محل های رأی گیری معمولاً ساختمان های عمومی مانند مکتب ها، کلیسا ها یا سالن ها است. برای اطلاع از محل های موجود رأی گیری باید به www.aec.gov.au رجوع کنید یا نزدیک به روز انتخابات به نمبر ۱۳۲۳۲۶ تلفون کنید.
  • قبل از روز انتخابات رأی دهید – در یکی از مراکز رأی گیری زود هنگام یا از طریق رأی پستی . زمان و مکان مراکز رأی گیری زودهنگام، سریع بعد از اعلام انتخابات توسط AEC منتشر خواهد شد. برای یافتن گزینه های موجود به www.aec.gov.au رجوع کنید یا به نمبر ۱۳۲۳۲۶ تلفون کنید.

در محل رأی گیری یا مراکز رأی گیری زودهنگام چه اتفاقی می افتد؟

خارج از محوطه رأی گیری یا مراکز رأی گیری زود هنگام ، امکان دارد شما نامزدهای انتخاباتی و یا / داوطلبان کمک به نامزدهای انتخاباتی را بینید. آنها یک ورقه کاغدی «روش رأی دادن» به شما عرضه می کنند . این نشان میدهد که آنها خوش دارند شما به کدام شخص رأی دهید.

شما لازم نیست که آن ورقه «روش رأی دادن» را بگیرید. اگر با سیاست های نامزد های انتخاباتی موافق هستید این می تواند کمکی باشد که چگونه رأی دهید. با این وجود ، شما هنوز می توانید به نامزد انتخاباتی رأی دهید و سایر نامزدهای انتخاباتی را به ترتیبی متفاوت از آنچه ورقه روش رأی دادن نشان می دهد، رتبه بندی کنید.

داخل محل رأی گیری ، کارمند انتخاباتی در پشت میز با لیستی از اسامی را می بینید. شما باید خود را به مسؤل انتخابات معرفی کنید.

کارمند انتخابات نام و آدرس شما را پرسان میکند ، همچنین پرسان خواهد کرد که آیا ادرهمان روز قبلاً رأی داده اید . کارمند انتخابات دو برگه رأی به شما می دهد و به شما نشان می دهد برای دادن رأی به کجا بروید.

دریک اتاقک مقوائی رأی گیری رأی خواهید داد. این اتاقک پرده دارد، تا کدام فرد دیگری نتواند ببیند شما چگونه رأی می دهید. داخل اتاقک مداد برای استفاده شما هست ولی شما می توانید از مداد یا قلم خودتان استفاده کنید.

اگر برای خانه پری برگه رأی به کمک ضرورت دارید، می توانید یک شخص یا دوستی را همراه خود ببرید. کارمندان انتخابات نیز می توانند به شما کمک کنند. این افراد کمک دهنده نباید به شما بگویند به کدام نامزد انتخاباتی رأی دهید و به هیچ شخص دیگری نباید بگویند که شما به کدام افراد رأی داده اید.

اگر در روز انتخابات در خارج از کشور و ایالت دیگری باشید چه می شود؟

اگر در روز انتخابات سفر خواهید کرد ( در داخل آسترالیا یه خارج از کشور)، می توانید:

  • پیش از موعد در یک مرکز رأی گیری زودهنگام یا از طریق پست رأی دهید.

یا رأی دهید در:

  • سفارت، کنسولگری یا کمیسیون عالی آسترالیا در کشوری که در آن خواهید بود ( اگر خارج از کشور هستید).
  • یک مرکز رأی گیری بین ایالتی (‌اگر در آسترالیا هستید)

AEC معلومات در مورد محل های رأی گیری که در آن محل ها می توانید در خارج از کشور و در بین ایالتی پیش ازانتخابات رأی دهید را منتشر خواهد کرد.

هم چنین می توانید با AEC نمبر تلفون ۱۳۲۳۲۶ یا سفارت مربوطه برای دریافت معلومات بیشتر تماس بگیرید