วิธีการลงคะแนนเสียง

การลงประชามติตัดสินอย่างไร

เพื่อให้การลงประชามติผ่านและสามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้ จะต้องมีเสียงข้างมากสองระดับ

‘เสียงข้างมากสองระดับ’ หมายถึง

 1. เสียงข้างมาก (มากกว่าครึ่ง)ของผู้ลงคะแนนเสียงจากทุกรัฐและดินแดนลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

  และ
   
 2. เสียงข้างมาก (มากกว่าครึ่ง) ของผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย (ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยสี่ในหกรัฐลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยรวม)

คะแนนเสียงของผู้ที่อาศัยอยู่ใน ACT, NT และดินแดนภายนอกของออสเตรเลียจะนับรวมเสียงข้างมากระดับประเทศเท่านั้น

หากไม่บรรลุ ‘เสียงข้างมากสองระดับ’ การลงประชามติก็ไม่สามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียได้

การลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง

หากต้องการลงคะแนนเสียงในการลงประชามติคุณจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ AEC ซึ่งเรียกว่าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากคุณเคยลงทะเบียนมาก่อน คุณจะอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการลงประชามติเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการลงประชามติจะเหมือนกับการลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนที่นี่ https://harmonyvotes.org.au/how-to-enrol/federal/

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เมื่อคุณมาถึงหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อคุณมาถึงหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะค้นหาชื่อของคุณในรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและจะช่วยคุณ. เพื่อช่วยค้นหาชื่อของคุณในรายชื่อ คุณจะถูกถามคำถามสองสามข้อดังนี้

 1. ชื่อเต็มของคุณคืออะไร
  (หมายความว่าชื่อต้นและนามสกุล หรือ "ชื่อทางการลงคะแนนเสียง")
  อาจมีความสับสนระหว่างนามสกุลและชื่อตัว หากคุณคิดว่าเป็นไปได้ และไม่พบชื่อของคุณในรายชื่อ ให้แนะนำให้เจ้าหน้าเลือกตั้งให้กลับนามสกุลและชื่อของคุณเมื่อค้นหาในรายชื่อที่ได้รับการรับรองแล้ว

  หากยังไม่พบชื่อของคุณในรายชื่อ คุณยังสามารถลงคะแนนได้ เจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะบอกคุณว่าคุณควรทำอย่างไร

 2. คุณอยู่ที่ไหน
  (หมายถึงที่อยู่ที่คุณให้ไว้ตอนลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง)
 3. คุณได้ลงคะแนนเสียงในการลงประชามติครั้งนี้แล้วหรือยัง
  (มีการถามคำถามนี้เพราะคุณสามารถลงคะแนนเสียงได้เพียงครั้งเดียวในการลงประชามติ)

เมื่อพบชื่อคุณในรายชื่อและกาชื่อของคุณออกแล้ว คุณจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงที่มีคำถามประชามติอยู่

วิธีการลงคะแนนเสียง

เมื่อคุณลงคะแนนเสียงในการลงประชามติ ถ้าคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ให้เขียนว่า  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ให้เขียน  ลงในบัตรลงคะแนน

คุณสามารถฝึกเขียนการลงคะแนนเสียงได้ที่เว็บไซต์ของ AEC https://www.aec.gov.au/voting/how_to_vote/practice/practice-referendum.htm

เมื่อคุณเขียนคำตอบของคำถามลงในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว คุณจะต้องใส่บัตรนั้นลงในกล่องเลือกตั้งหรือกล่องลงคะแนนเสียง กล่องนี้จะเก็บคะแนนเสียงไว้จนกว่า AEC พร้อมจะนับคะแนน