ระบบรัฐสภาออสเตรเลียทำงานอย่างไร

การทำความเข้าใจระบบรัฐสภาของออสเตรเลียและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) และใน Senate (วุฒิสภา) เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณมีประสิทธิภาพ

ในออสเตรเลีย ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวออสเตรเลียและออกกฎหมายในนามของพวกเขา

รัฐสภาสหพันธรัฐของออสเตรเลียประกอบด้วยสองสภาคือ


House of Representatives - สภาผู้แทนราษฎร (Lower House - สภาล่าง)

ประกอบด้วย Members of Parliament (สมาชิกรัฐสภา)(MPs) ท้องถิ่น

ที่มา Parliamentary Education Office (สำนักงานการศึกษารัฐสภา)(peo.gov.au)

Senate -วุฒิสภา (Upper House - สภาสูง)

ประกอบด้วย Senators (วุฒิสมาชิก) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

ที่มา Parliamentary Education Office (สำนักงานการศึกษารัฐสภา)(peo.gov.au)

พรรคหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจาก MPs ใน House of Representatives
(สภาผู้แทนราษฎร) มากกว่าครึ่งจะได้เป็นรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรี

การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในทั้งสองสภามีความสำคัญ เนื่องจากทั้งสองสภามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ทั้งสองสภาต้องเห็นชอบตรงกันก่อนจะมีกฎหมายใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ของ Parliamentary Education Office