Hoạt động của hệ thống Quốc hội Úc ra sao

Hiểu biết Hệ Thống Quốc Hội Úc và cách bầu vào House of Representatives (Hạ Viện) và Senate (Thượng Viện) là điều quan trọng để cho lá phiếu của quý vị có kết quả.

Ở Úc, các ứng cử viên được bầu một cách dân chủ vào Quốc Hội để đại diện cho người dân Úc và thay mặt họ đưa ra luật.

Quốc Hội Liên Bang Úc gồm có hai viện:

House of Representatives - Hạ Nghị Viện (Lower House - Hạ Viện)

Gồm có các Members of Parliament (MPs) (Dân Biểu Quốc Hội địa phương (MPs)

Nguồn: Parliamentary Education Office (peo.gov.au)

Senate - Thượng Nghị Viện (Upper House - Thượng Viện)

gồm các Senators (Thượng Nghị Sĩ) đại diện cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc

Nguồn: Parliamentary Education Office (peo.gov.au)

Đảng, hay nhóm đảng, được hơn một nửa số (MPs) trong House of Representatives (Hạ Viện) ủng hộ, sẽ lập thành Chính Phủ và chọn Thủ Tướng.

Việc bỏ phiếu cho các ứng cử viên ở cả hai viện đều quan trọng, vì cả hai viện đều đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định. Cả hai viện phải đồng ý trước khi luật mới được đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng Parliamentary Education Office.