รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

หากต้องการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณสามารถสมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในการเลือกตั้งระดับรัฐปี 2023 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2023 จนถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023 คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐนิวเซาท์เวลส์  (NSW Electoral Commission) จะส่งชุดลงคะแนนเสียงให้คุณทางไปรษณีย์ ซึ่งคุณจะต้องส่งกลับทางไปรษณีย์ การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสามารถสมัครได้

 • ทางออนไลน์
 • โดยกรอกและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 • ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องสมัครลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ เนื่องจากบัตรลงคะแนนเสียงจะถูกส่งให้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครจะมีการพิมพ์เผยแพร่ในช่วงใกล้การเลือกตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่นี่

กำหนดเวลาเมื่อไหร่

 • ใบสมัครของคุณต้องส่งถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Electoral Commission) ภายในเวลา 18:00 น. ของวันจันทร์ก่อนวันเลือกตั้ง
 • ผู้จัดการการเลือกตั้งในรัฐ NSW จะต้องได้รับบัตรลงคะแนนเสียงของคุณภายในเวลา 18:00  น. ของวันพุธหลังวันเลือกตั้ง

ฉันมีสิทธิ์หรือไม่

คุณสามารถสมัครได้หากคุณ:

 • จะอยู่นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์
 • จะอยู่ห่างจากศูนย์ลงคะแนนเสียงมากกว่า 8 กม. ในวันเลือกตั้ง
 • จะต้องเดินทางและไม่สามารถเข้าร่วมศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้
 • มีโรคหรืออาการร้ายแรงที่ทำให้คุณไม่สามารถไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้
 • กำลังใกล้คลอด
 • เป็นสมาชิกทางศาสนาหรือมีความเชื่อที่ห้ามไม่ให้คุณไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง
 • อยู่ในทัณฑสถานและถูกห้ามไม่ให้ไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง
 • กำลังดูแลบุคคลที่อยู่นอกสถานพยาบาล ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้
 • ต้องทำงานในวันเลือกตั้ง
 • เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบเงียบ
 • เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • • เชื่อว่าการไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณหรือครอบครัว

ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

คุณจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงสองใบ มีจุลสารบอกสิ่งที่ต้องทำ และซองจดหมาย

คุณควรกรอกบัตรเลือกตั้งอย่างเป็นความลับ คุณสามารถขอให้คนอื่นช่วยคุณได้ แต่บุคคลนี้ไม่ควรบอกคุณว่าจะลงคะแนนเสียงให้ใครและต้องไม่บอกใครว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใครโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

เมื่อคุณกรอกบัตรลงคะแนนเสียงทั้งสองใบแล้ว ให้ใส่ในซองและปิดผนึก ส่งซองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องติดแสตมป์