New South Wales (NSW)

Bỏ phiếu qua bưu điện ở NSW

Để bỏ phiếu qua thư, quý vị có thể nộp đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử Tiểu Bang năm 2023 từ Thứ Hai, ngày 16 tháng Giêng năm 2023 đến Thứ Hai, ngày 20 tháng Ba năm 2023. Ủy Ban Bầu Cử NSW (NSW Electoral Commission) a sẽ gửi cho quý vị một gói phiếu bầu qua đường bưu điện mà quý vị sẽ cần phải gửi lại cho họ. Bỏ phiếu qua bưu điện là miễn phí.

Quý vị có thể đăng ký

 • trực tuyến
 • bằng cách hoàn thành và gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện.
 • Ghi danh với tư cách là cử tri bưu điện chung. Cử tri bưu điện chung không cần phải nộp đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện vì phiếu bầu sẽ được tự động gửi cho họ.

Các chi tiết bổ sung về cách nộp đơn xin bỏ phiếu sẽ được cho phổ biến vào gần ngày bầu cử. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

Thời hạn nộp đơn?

 • Đơn đăng ký của quý vị phải đến văn phòng Ủy ban Bầu cử NSW (NSW Electoral Commission) trước 6 giờ chiều thứ Hai trước ngày bầu cử.
 • Người quản lý bầu cử NSW phải nhận được các phiếu bầu quý vị điền trước 6 giờ chiều thứ Tư sau ngày bầu cử.

Tôi có hội đủ điều kiện không?

Quý vị có thể nộp đơn đăng ký nếu quý vị:

 • sẽ ở ngoài NSW
 • sẽ cách trung tâm bỏ phiếu hơn 8km vào ngày bầu cử
 • sẽ đi du lịch và không thể đến trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử
 • bị bệnh nặng hoặc tình trạng bệnh nghiêm trọng khiến quý vị không thể đến được trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử
 • đang cận lúc sinh nở
 • tư cách thành viên tôn giáo hoặc tín ngưỡng ngăn cản quý vị tham dự một trung tâm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử
 • đang ở trong tù và bị ngăn cản không được phép đến một trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử
 • đang chăm sóc một người không ở trong bệnh viện, vả điều này ngăn cản quý vị đến trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử
 • sẽ làm việc vào ngày bầu cử
 • là một cử tri ẩn địa chỉ
 • là người khuyết tật

tin rằng việc đến một trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân hoặc gia đình quý vị.

Bỏ phiếu qua đường bưu điện

Quý vị sẽ được nhận hai tờ phiếu bầu, một tập sách nhỏ chỉ cách quý vị phải làm gì và một phong bì.

Quý vị nên điền vào các phiếu bầu cử một cách bí mật. Quý vị có thể yêu cầu ai đó giúp quý vị, nhưng người này không nên cho quý vị biết nên bỏ phiếu cho ai và họ không được cho bất kỳ ai biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào mà không có sự đồng ý của quý vị.

Khi quý vị đã điền vào hai phiếu bầu, hãy đặt chúng vào phong bì và niêm phong dán kỹ lại. Gửi phong bì càng sớm càng tốt. Quý vị không cần dán tem.