چگونه ثبت نام کنم؟

ویکتوریا Victoria

در ویکتوریا شما ظرف ۲۱ روز از زمانی که واجد شرایط برای رأی دادن می شوید ، ضرور است که ثبت نام کنید. شما اگر ۱۷ سال عمر دارید  میتوانید ثبت نام کنید و زمانی که عمر شما ۱۸ سال شدید بطور خود کار نامتان ثبت خواهد شد.

شما می توانید برای رأی دادن ثبت نام کنید اکر:

  • باشنده استرالیا هستید
  • ۱۸ سال عمر یا بیشتر دارید و
  • در ویکتوریا بیش از یک ماه است که زندگی کرده اید

نحوه ثبت نام

روش های مختلفی وجود دارد که شما می توانید رأی بدهید:

  • می توانید از طریق وبسایت کمیسیون انتخابات استرالیا Australian Electoral Commission website به صورت آنلاین ثبت نام کنید
  • می توانید با دانلود کردن فورم downloading a form  و روان کردن آن از طریق پست به آدرس Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001 ثبت نام کنید ( تمبر لازم نیست) یا با ایمیل به lector@vec.vic.gov.au ثبت نام کنید.
  • هم چنین می توانید مستقیماً ثبت نام کنید.

فورم ثبت نام برای انتخابات فدرال و هر ایالت ، قلمرو و یا دولت محلی مربوطه اعمال می شود بنابراین شما فقط یک بار باید ثبت نام کنید. شما باید جزئیات مربوط به خود را به روز کنید   to update any relevant details به عنوان مثال اگر آدرس شما تغییر کند باید جزئیات مربوطه را به روز کنید.

گزینه های ویژه ثبت نام

این گروه برای افراد با ضرورت های خاص که می تواند بر ثبت نام آنها اثر بگذارد، اعمال می شود. مثلاً اگر آدرس ثابتی ندارید. می توانید در این جا here   برای ثبت نام در یک گروه خاص درخواست بدهید.

آیا ترجیح می دهید به زبان خودتان ثبت نام کنید؟

کمیسیون انتخابات ویکتوریا Voctorian Electoral Commission)) فورم های ثبت نام را به ۲۰  لسان جامعه دارد. می توانید فورم را به زبان خود در این جا form in your language here دانلود کنید و انرا از طریق پست به Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001 روان کنید ( تمبر لازم نیست) یا با ایمیل به آدرس elector@vec.vic.gov.au

رأی دهتده خاموش

اگر فکر می کنید امنیت شما یا خانواده شما به خطر می افتد اگر آدرس شما در فهرست انتخاباتی عمومی باشد، می توانید برای رأی دهنده خاموش Silent elector درخواست کنید. نام شما در فهرست انتخاباتی نشان داده می شود ، اما آدرس شما نشان د اده نمی شود. اکیداً توصیه میکنیم  که سایر اعضای خانواده که آدرس شما با نام خانوادگی مشابه ثبت نام کرده اند نیز رأی دهنده خاموش شوند.

اگر خطری قریب الوقوع برای ایمنی شما وجود دارد و ضرور دارید که درخواست شما فوری بررسی شود، می توانید با نمبر ۱۳۰۰۸۰۵۴۷۸ تماس بگیرید.