วิธีการลงทะเบียน

รัฐวิกตอเรีย

ในรัฐวิกตอเรีย คุณต้องลงทะเบียนภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง คุณสามารถลงทะเบียนได้หากคุณอายุ 17 ปี และคุณจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอายุครบ 18 ปี

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้หากคุณ:

  • เป็นคนสัญชาติออสเตรเลีย
  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ
  • อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียนานกว่าหนึ่งเดือน

ลงทะเบียนอย่างไร

มีหลายวิธีที่คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง:

แบบฟอร์มการลงทะเบียนใช้กับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐ ดินแดน หรือรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว คุณจะต้องอัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น หากคุณเปลี่ยนที่อยู่

ตัวเลือกการลงทะเบียนพิเศษ

หมวดหมู่นี้ใช้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือมีสถานการณ์เฉพาะที่อาจส่งผลต่อการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่มีที่อยู่ถาวร คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่และลงทะเบียนในหมวดพิเศษได้ที่นี่

คุณต้องการลงทะเบียนในภาษาของคุณหรือไม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรีย (Victorian Electoral Commission) มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้บริการในภาษาต่าง ๆ ถึง 20 ภาษา คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในภาษาของคุณได้ที่นี่ และส่งทางไปรษณีย์ไปที่ Reply Paid 66506 Melbourne VIC 8001 (คุณไม่จำเป็นต้องติดแสดมป์) หรือส่งทางอีเมลไปที่ elector@vec.vic.gov.au

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบเงียบ

หากคุณคิดว่ามีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของคุณหรือของครอบครัวของคุณ หากที่อยู่ของคุณถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสามารถสมัครเลือกตั้งแบบเงียบได้ ชื่อของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ที่อยู่ของคุณจะไม่ปรากฏ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนตามที่อยู่ของคุณด้วยชื่อสกุลเดียวกัน ให้สมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบเงียบด้วย

หากมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของคุณและคุณต้องการให้ใบสมัครของคุณได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน คุณสามารถโทร 1300 805 478 ได้