Victoria (VIC)

Khi nào và nơi bỏ phiếu ở VIC

Tôi có thể bỏ phiếu không?

Quý vị có thể bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang VIC nếu quý vị:

 • 18 tuổi trở lên
 • là công dân Úc
 • là cư dân NSW
 • ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối ngày 8 tháng Mười Một năm 2022

Nếu quý vị không ghi danh trước thời hạn, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Hãy đến một trung tâm bỏ phiếu để ghi danh và bỏ phiếu ngay tại chỗ. Nên đảm bảo rằng quý vị mang theo ID, chẳng hạn như bằng lái xe, giấy phép học lái xe, hộ chiếu Úc, hóa đơn tiền điện hoặc giấy báo mới nhất về tiền chi phí cho dịch vụ địa phương có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị. Hãy cho nhân viên của Ủy ban Bầu cử NSW (NSW Electoral Commission) biết quý vị chưa ghi danh để họ có thể giúp quý vị. Nhân viên trung tâm bỏ phiếu của Ủy ban Bầu cử Victoria (UBV) Victorian Electoral Commission (VEC) biết quý vị đã không ghi danh và họ có thể hỗ trợ quý vị.

Tôi có phải bỏ phiếu không?

Có, nếu quý vị hội đủ các điều kiện nêu trên, quý vị phải bỏ phiếu. Quý vị có thể bị phạt $92 nếu không bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng tại sao quý vị không thể bỏ phiếu.

Khi nào đi bỏ phiếu

Nhiều người ở Victoria sẽ bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Vào năm 2022, Ngày bầu cử sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 26 tháng Mười Một.

Nếu không thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử, quý vị có thể tự bỏ phiếu sớm hơn hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện (một phiếu bầu qua đường bưu điện) hoặc theo các lựa chọn khác được liệt kê dưới đây.

Đi bỏ phiếu ở đâu

Quý vị có thể bỏ phiếu:

 • Vào ngày bầu cử – tại một trung tâm bỏ phiếu gần nhà quý vị. Đây thường là những tòa nhà công cộng, chẳng hạn như trường học, nhà thờ hoặc hội trường. Để tìm hiểu những địa điểm bỏ phiếu nào có sẵn, quý vị nên truy cập https://maps.vec.vic.gov.au/elections hoặc gọi 13 18 32 để biết có các lựa chọn nào.
 • Trước ngày bầu cử - tại một trung tâm bỏ phiếu sớm HOẶC bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Quý vị có thể bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm trong khoảng thời gian từ Thứ Hai ngày 14 tháng Mười Một đến Thứ Sáu ngày 25 tháng Mười Một. Quý vị không cần lý do nào để bỏ phiếu sớm. Để tìm hiểu những địa điểm bỏ phiếu nào có sẵn, quý vị nên truy cập https://maps.vec.vic.gov.au/elections hoặc gọi 13 18 32 để biết có các lựa chọn nào.
 • Bỏ phiếu qua điện thoại - quý vị có thể sử dụng tính năng bỏ phiếu có sự hỗ trợ qua điện thoại nếu quý vị bị khiếm thị, thị lực kém, khuyết tật về thể chất hoặc bị ảnh hưởng của các sự kiện lũ lụt vào hoặc sau ngày 13 tháng 10 năm 2022.
 • Bỏ phiếu & bỏ phiếu trên thiết bị di động từ nhà tù - Ủy ban Bầu cử Victoria (Victorian Electoral Committee) sẽ tổ chức các dịch vụ bỏ phiếu di động dành riêng cho các viện dưỡng lão, trung tâm cộng đồng, cơ sở chăm sóc người cao niên và các cơ quan hỗ trợ người vô gia cư trên khắp Victoria cũng như hầu hết các nhà tù. Hãy kiểm tra với cơ sở của quý vị để biết thêm thông tin. Tù nhân đang thụ án dưới 5 năm hội đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Điều gì xảy ra tại phòng bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu sớm?

Bên ngoài phòng bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu sớm, quý vị có thể thấy các ứng cử viên và/hoặc thiện nguyện viên giúp đỡ các ứng cử viên. Họ có thể cung cấp cho quý vị một mảnh giấy gọi là 'cách bỏ phiếu'.

Quý vị không cần phải lấy mảnh giấy cách bỏ phiếu này hoặc làm theo chỉ dẫn có ghi trong giấy nếu quý vị không muốn. Mảnh giấy này có thể giúp quý vị quyết định cách bỏ phiếu nếu quý vị đồng ý với các chính sách của ứng cử viên. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên và xếp hạng các ứng cử viên khác theo thứ tự khác theo gợi ý của cách bỏ phiếu.

Bên trong phòng bỏ phiếu, quý vị sẽ thấy một quan chức bầu cử VEC tại bàn có danh sách tên cử tri. Quý vị cần kiểm tra với nhân viên bầu cử. Họ sẽ hỏi tên, địa chỉ của quý vị, nếu quý vị đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và để xác nhận cử tri của quý vị. Viên chức bầu cử sẽ đưa cho quý vị hai phiếu bầu và sẽ chỉ chỗ cho quý vị bỏ phiếu.

Quý vị sẽ bỏ phiếu tại các buồng bỏ phiếu được dựng bằng bìa cứng. Các buồng phiếu có dải phân cách để không ai có thể nhìn thấy cách quý vị bỏ phiếu. Các buồng phiếu này có sẵn bút chì cho quý vị có thể sử dụng để đánh dấu phiếu bầu của mình, tuy nhiên quý vị cũng có thể sử dụng bút chì hoặc bút của riêng mình.

Nếu cần giúp đỡ để điền vào các phiếu bầu cử, quý vị có thể dẫn người hỗ trợ hoặc bạn bè đi theo. Viên chức bầu cử cũng có thể giúp quý vị. Người trợ giúp này không nên cho quý vị biết nên bỏ phiếu cho ai và họ không được cho bất kỳ ai biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào mà không có sự đồng ý của quý vị.


Quý vị sẽ làm gì nếu sẽ ở nước ngoài hoặc ở tiểu bang khác vào ngày bầu cử?

Nếu quý vị đi du lịch trong ngày bầu cử (trong nước Úc hoặc ra nước ngoài), quý vị có thể:

 1. Bỏ phiếu trước tại một trung tâm bỏ phiếu sớm
 2. Các trung tâm bỏ phiếu xuyên bang - Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp (trong giờ làm việc) tại bất kỳ văn phòng ủy ban bầu cử liên bang nào từ Thứ Hai ngày 14 tháng 11 đến 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 11. Các ủy ban xuyên bang sẽ không mở cửa cho việc bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử - Thứ Bảy ngày 26 tháng Mười Một.
 3. Địa điểm bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện ở nước ngoài - Tất cả các lá phiếu cho cử tri đang ở nước ngoài sẽ được gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử này. Quý vị có thể nộp đơn xin được nhận phiếu bầu qua điện thư, để quý vị có thể in ra và gửi lại. Sau đó, quý vị có thể bỏ phiếu hoặc gửi phiếu bầu của mình đến một trong 27 địa điểm bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện trên khắp thế giới để gửi về Victoria nhanh hơn.

Quý vị cũng có thể gọi cho VEC qua số 13 18 32 để tìm hiểu thêm thông tin.