ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria)

ลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่และที่ไหนในรัฐวิกตอเรีย

ฉันสามารถลงคะแนนเสียงได้หรือไม่

สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของรัฐ VIC ได้หากคุณ:

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
 • เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐ VIC
 • ลงทะเบียนลงคะแนนเสียงก่อนเวลา 20:00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022

หากคุณไม่ลงทะเบียนตามกำหนดเวลา คุณยังคงลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้ ไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเพื่อลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงที่นั่นได้เลย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำบัตรประจำตัวไปด้วย เช่น ใบขับขี่ ใบอนุญาตเรียนขับขี่ หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือภาษีที่เทศบาลจัดเก็บล่าสุดในชื่อของคุณและแสดงที่อยู่ของคุณ แจ้งใที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิกตอเรีย (Victorian Electoral Commission (VEC))ทราบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียน และพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้

ฉันต้องลงคะแนนเสียงหรือไม่

ใช่ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณต้องลงคะแนนเสียง คุณอาจโดนค่าปรับ 92 ดอลล่าห์ออสเตรเลีย หากคุณไม่ลงคะแนนเสียงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้

ลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่

ผู้คนจำนวนมากในวิกตอเรียจะลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 2022 วันเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน เปิดลงคะแนนเสียงระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ของวันนั้น ๆ

หากคุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์) หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่แสดงด้านล่าง

ลงคะแนนเสียงได้ที่ไหน

คุณสามารถลงคะแนนเสียง

 • ในวันเลือกตั้ง – ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงใกล้บ้านท่าน โดยปกติจะเป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน โบสถ์ หรือห้องโถงหากต้องการทราบว่ามีหน่วยเลือกตั้งใดบ้าง ไปดูที่ https://maps.vec.vic.gov.au/elections หรือโทร 13 18 32 เพื่อดูว่ามีตัวเลือกใดบ้าง
 • ก่อนวันเลือกตั้ง – ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าระหว่างวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน คุณไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
 • ไปดูที่ https://maps.vec.vic.gov.au/elections หรือโทร 13 18 32 เพื่อดูว่ามีตัวเลือกใดบ้าง
 • ลงคะแนนเสียงทางโทรศัพท์ – คุณสามารถใช้การลงคะแนนเสียงผ่านโทรศัพท์ได้หากคุณตาบอด สายตาเลือนราง มีความพิการทางร่างกาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในวันที่ หรือหลังวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022
 • การลงคะแนนเสียงเคลื่อนที่และการลงคะแนนเสียงจากเรือนจำ – คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐวิกตอเรีย  (Victorian Electoral Commission) จะจัดบริการการลงคะแนนเสียงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพิเศษสำหรับบ้านพักคนชรา ศูนย์ชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุ และหน่วยงานสนับสนุนคนไร้บ้านทั่วรัฐวิกตอเรียและเรือนจำส่วนใหญ่ ตรวจสอบกับสถานที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักโทษที่มีบทลงโทษน้อยกว่า 5 ปีมีสิทธิเลือกตั้ง

มีกระบวนการอะไรบ้างที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

นอกคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า คุณอาจเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและ/หรืออาสาสมัครช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง พวกเขาอาจยื่นแผ่นการ์ด 'วิธีการลงคะแนนเสียง' ให้คุณ

คุณไม่จำเป็นต้องทำตามหรือปฏิบัติตามแผ่นการ์ดวิธีการลงคะแนนเสียงหากไม่ต้องการ แผ่นการ์ดสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรหากคุณเห็นด้วยกับนโยบายของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครและจัดอันดับผู้สมัครคนอื่น ๆ ในลำดับที่แตกต่างจากที่แนะนำในแผ่นการ์ดวิธีการลงคะแนนเสียง

ภายในคูหาเลือกตั้ง คุณจะเห็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง VEC อยู่ที่โต๊ะพร้อมรายชื่อ คุณต้องเช็คชื่อกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง พวกเขาจะขอชื่อ ที่อยู่ของคุณ ว่าคุณได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งไปแล้วหรือยัง และเพื่อยืนยันการเลือกตั้งของคุณ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะให้บัตรลงคะแนนเสียงแก่คุณสองใบและจะชี้ให้คุณทราบว่าคุณควรลงคะแนนเสียงที่ไหน

คุณลงคะแนนเสียงที่ตู้ลงคะแนนเสียง แต่ละตู้มีฉากกั้น จึงไม่มีใครเห็นว่าคุณลงคะแนนเสียงอย่างไร คูหามีดินสอที่คุณสามารถใช้ในการลงคะแนนเสียงได้ แต่คุณสามารถใช้ดินสอหรือปากกาของคุณเองได้เช่นกัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกบัตรเลือกตั้ง คุณสามารถพาผู้ช่วยเหลือหรือเพื่อนไปด้วย เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งก็สามารถช่วยคุณได้ ผู้ช่วยเหลือนี้ไม่ควรบอกคุณว่าคุณควรจะลงคะแนนเสียงให้ใครและต้องไม่บอกใครว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใครโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ


คุณจะทำอย่างไรหากต้องไปต่างประเทศหรืออยู่รัฐอื่นในวันเลือกตั้ง

หากคุณจะเดินทางในช่วงวันเลือกตั้ง (ไม่ว่าจะภายในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ) คุณสามารถ:

 1. ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
 2. ศูนย์ลงคะแนนเสียงระหว่างรัฐ – คุณสามารถลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง (ในเวลาทำการ) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระหว่างรัฐใดก็ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 17:00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระหว่างรัฐจะไม่เปิดให้ลงคะแนนด้วยตนเองในวันเลือกตั้ง ถึงวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
 3. สถานที่ส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ในต่างประเทศ – การลงคะแนนในต่างประเทศทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินการทางไปรษณีย์ คุณสามารถสมัครขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้คุณทางอีเมล เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารและส่งกลับได้ จากนั้นคุณสามารถนำการลงคะแนนเสียงของคุณไปส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังจุดส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ 27 แห่งทั่วโลกเพื่อการส่งกลับมายังรัฐวิกตอเรียได้เร็วขึ้น 

คุณสามารถโทรหา VEC ที่หมายเลข 13 18 32 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้