ویکتوریا Victoria

در چه زمانی و در کدام محل در ویکتوریا رأی دهید

بدهم؟

شما می توانید در انتخابات ایالت ویکتوریا رأی بدهید اگر:

 • ۱۸ سال عمر یا بیشتر داشته باشید
 • باشنده استرالیا داشته باشید
 • باشنده ویکتوریا هستید
 • قبل از ساعت ۸ بعد از ظهر روز ۸ نوامبر ۲۰۲۲ برای رأی دادن ثبت نام کنید.

اکر در مهلت مقرر ثبت نام نکرده اید، هنوز می توانید در روز انتخابات رأی دهید. برای ثبت نام و رأی گیری در محل به یک مرکز رأی گیری مراجعه کنید. مطمئن شوید که کارت شنا.سائی به شمول لایسنس درایوری، اجازه تحصیلی، پاسپورت استرالیائی، یا آخرین قیض برق یا ابلاغ عوارض شهرداری به نام و نشان آدرس خود را همراه داشته باشید. به یک نفر از کارکنان مرکز رأی گیری کمیسیون انتخاباتی ویکتوریا (VEC) اطلاع بدهید که ثبت نام نکرده اید ، آنها می توانند به شما کمک کنند.

آیا من باید رأی دهم؟

بله، اگر شما شرایط ذکر شده در بالا  را دارید، باید رأی بدهید.  اگر در مورد این که چرا نتوانستید رأی دهید دلیل موجه نداشته باشید،  امکان دارد ۹۲ دالر جریمه دریافت کنید.

زمان رأی دادن

بسیاری از مردم ویکتوریا در روز انتخابات رأی خواهند داد. در سال ۲۰۲۲، انتخابات در روز شنبه ۲۶ نوامبر برگزار خواهد شد. رأی گیری از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۶ بعد از ظهر آن روز باز است.

اگر شما نمی توانید در روزانتخابات رأی دهید، می توانید زودتر به صورت حضوری یا پستی ( رأی پستی) در بین دیگر گزینه های لیست شده در زیر رأی دهید.

کجا رأی دهم

شما می توانید رأی دهید:

 • روز انتخابات – در مرکز رأی گیری نزدیک به خانه خود. این مراکز معمولاِ ساختمان های عمومی مانند مکتب ها، کلیسا ها یا سالن ها هستند.  برای اطلاع از مکان های رأی گیری باید  این را https://maps.vec.vic.gov.au/elections  ملاحظه کنید یا به نمبر ۱۳۱۸۳۲ تماس بگیرید تا از گزینه های موجود مطلع شوید.
 • قبل از روزانتخابات – در مراکز رأی گیری زود هنگام یا ، با رأی پستی. شما می توانید در مراکز رأی گیری زودهنگام بین دوشنبه ۱۴ نوامبر و جمعه ۲۵ نوامبر رأی دهید. برای رأی دادن زودهنگام به دلیل ضرورت نیست.برای یافتن گزینه های موجود  سایتhttps://maps.vec.vic.gov.au/elections

  یا  تلفون نمبر ۱۳۱۸۳۲ را ملاحظه کنید.

 • رأی دادن از طریق تلفون -  اگر نابینا هستید، یبنائی کم دارید، نقص جسمی دارید، یا تحت اثرات حوادث سیل  یا بعد از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ هستید، می توانید از رأی گیری با کمک تلفون استفاده کنید.
 • رأی گیری سیار و رأی گیری از زندان – کمیته انتخابات ویکتوریا (Victorian Electoral Committee) خدمات تخصصی رأی گیری سیار را برای خانه های کلانسالان، مراکز اجتماعی، مراکز مراقبت از کلانسالان ، آژانس های حمایت از بی خانمان ها در سراسر ویکتوریا و هم چنین اکثر زندان ها سازماندهی خواهد کرد. برای معلومات بیشتر با مرکز خود تماس بگیرید. افراد بندی که کمتر از ۵ سال را در بند بگذرانند واجد شرایط رأی دادن هستند.

در مراکز رأی زود هنگام یا محل های رأی گیری چه اتفاقی می افتد؟

در خارج از محل رأی گیری یا مراکز رأی زودهنگام، می توانید نامزدهای انتخابات و یا داوطلبین کمک به نامزدها را ببینید. که امکان دارد برگه ای که به آن کارت

« روش رأی دادن» می گویند به شما بدهند.

اگر مایل نیستید، اجبار ندارید که این برگه را دریافت یا نکات آن را دنبال کنید.  اگر با سیاستهای نامزدی موافق هستید، می تواند به شما کمک کند که چگونه رأی دهید. در هرحال، همچنان می توانید به نامزد رأی دهید و سایر نامزدها را به ترتیب متفاوتی از آنچه در کارت روش رأی دادن است رتبه بندی کنید.

در محل رأی گیری، یک مسؤل انتخابات کمیسیون انتخاباتی ویکتوریا، VEC را در کنار یک میز با لیستی از نام ها خواهید دید. شما باید خود را به مسؤل انتخابات معرفی کنید.  اگر قبلاً در انتخابات شرکت کرده باشید، نام شما، آدرس شما را پرسان می کنند، و حوزه انتخابات شما را تآئید می کنند.  مسؤلین انتخابات دو برگه رأی به شما  میدهند و محل رأی دادن  را به شما نشان خواهند داد.

شما در داخل یک اطاقک مقوائی رأی خواهید داد. این اطاقک ها از هم جدا هستند تا کدام شخص دیگری نداند شما چگونه رأی می دهید. داخل اطاقک ها مداد برای علامت گذاری شما موجود است، ولی شما می توانید از قلم یا خود کار خود نیز استفاده کنید.

اگر برای خانه پری ورقه رأی به کمک ضرورت دارید ، می توانید یک دوست برای کمک همراه داشته باشید. مسؤل رأی گیری نیز می تواند به شما کمک کند. شخص کمک کننده نباید به شما بگوید به کدام نامزد انتخابات رأی دهید و بدون رضایت شما به هیچ شخص دیگری نباید بگوید که شما به کدام شخصی رأی داده اید.


اگر در روز انتخابات در خارج از مملکت یا ایالت بوده اید کدام کار باید انجام دهید؟

اگردر روز انتخابات درسفرهستید ( چه درداخل استرالیا یا خارج ) شما می توانید یا :

 1. قبل از موعد انتخابات در یکی از مراکز رأی گیری زود هنگام رأی دهید با رأی پستی
 2. مراکز رأی گیری بین ایالتی- از دوشنبه ۱۴ نوامبر تا ساعت ۵ بعد از ظهر جمعه ۲۵ نوامبر ، می توانید شخصاِ ( در ساعات اداری) در هر دفتر کمیسیون انتخابات بین ایالتی رأی دهید. کمیسیون های بین ایالتی در روز انتخابات – شنبه ۲۶ نوامبر- برای رأی گیری حضوری باز نخواهند بود.
 3. مکان های روان کردن رأی پستی در خارج از کشور – کل رأی گیری در این انتخابات از طریق پست خواهد بود. شما می توانید درخواست کنید تا برگه  های رأی برای شما ایمیل شود تا بتوانید آنها را چاپ کنید و بر گردانید. بعد می توانید برای بازگشت سریع تر به ویکتوریا، رأی خود را به یکی از ۲۷ مکان ارسال رأی پستی در سراسر جهان روان کنید.

هم چنین برای معلومات بیشتر می توانید به نمبر ۱۳۱۸۳۲ تماس بگیرید.