ویکتوریا Victoria

رأی پستی در ویکتوریا

درخواست برای رأی پستی

برای رأی دادن از طریق پست ، باید از هم اکنون تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز چهار شنبه ۲۳ نوامبر درخواست برای رأی پستی انتخابات ۲۰۲۲ ایالت را بدهید. کمیسیون انتخابات ویکتوریا (VEC)(Victorian Electtorial Commission) یک بسته رأی را از طریق پست برای شما روان می کند که باید برای آنها برگردانید. رأی گیری پستی مجانی است .

شما می توانید درخواست کنید از طریق:

 • آنلاین  Online در وبسایت VEC
 • با تکمیل درخواست کاغذی برای رأی دادن از طریق پست. فورم های درخواست کاغدی در این مکان ها موجود است:
  • دفاتر پست
  • دفتر مرکزی VEC (Level 11, 530 Collins Street Melbourn )
  • دفتر انتخابات ناحیه خودتان
  • اگر در خارج از ویکتوریا هستید یا در مکانی که روان کردن مکتوب غیر قابل اعتماد است، VEC می تواند از طریق ایمیل برای شما روان کند ، اما باید از طریق پست آنرا باز گردانید.

شما باید به بعضی از سوالات پاسخ داده و معلومات زیر را ارائه دهید:

 • آدرسی که در آن ثبت نام کرده اید
 • آدرسی که می خواهید برگه های انتخاباتی به آن روان شود.
 • یگ پرسش و پاسخ امنیتی

برای بازگرداندن فورم درخواست کاغذی می توانید:

 • با استفاده از پاکت پاسخ نامه که ضمیمه شده است، فورم را روان کنید.
 • اسکن کنید یا عکس واضح بگیرید و آن را به cpc@vec.vic.gov.au  ایمیل کنید.
 • آن را به دفتر مرکزی VEC (Level 11, 530 Collins Street Melbourn ) بسپارید.

اگر خارج از استرالیا هستید، می توانید :

۱.  به آدرس VEC درملبورن آنرا روان کنید ، یا
۲.  بگیرید و در نزدیکترین محل تحویل رأی پستی خارج از کشور خود روان کنید.

رأی دادن از طریق پست

دو برگه رأی، یک جزوه که به شما می گوید کدام کاری باید انجام دهید و یک پاکت  برای شما روان خواهد شد.

برگه های رأی را باید به صورت مخفی خانه پری کنید. می توانید از کدام شخصی بخواهید به شما کمک کند. اما آن شخص نباید به شما بگوید به کدام فرد رأی دهید و بدون رضایت شما نباید به کسی بگوید که شما به کدام شخص رأی داده اید.

وقتی برگه های رأی را خانه پری کردید، آنها را داخل پاکت کرده و درب آنرا بچسبایند.در اولین فرصت آنرا روان کنید. شما به تمبر ضرورت ندارید.