Victoria (VIC)

bỏ phiếu qua đường bưu điện

Nộp đơn xin bỏ phiếu qua bưu điện

Để gửi lá phiếu bằng thư, quý vị có thể nộp đơn xin bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử Tiểu Bang năm 2022 từ nay đến 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 23 tháng Mười Một. Ủy Ban Bầu Cử Victoria (UBV) (Victorian Electoral Commission) (VEC) sẽ gửi cho quý vị một gói phiếu bầu qua đường bưu điện mà quý vị sẽ cần phải gửi lại cho họ. Bỏ phiếu qua bưu điện là miễn phí.

Quý vị có thể đăng ký

 • Trực tuyến trên trang mạng VEC
 • Bằng cách điền đơn xin bỏ phiếu giấy qua đường bưu điện. Mẫu đơn đăng ký giấy có sẵn ở:
  • Bưu điện
  • Trụ sở chính của VEC (Level 11, 530 Collins Street, Melbourne)
  • văn phòng bầu cử quận của quý vị
  • Nếu quý vị ở ngoài Victoria hoặc nơi mà việc gửi thư không thường xuyên hoặc không đáng tin cậy, VEC có thể gửi cho quý vị một gói phiếu bầu qua điện thư, nhưng quý vị sẽ cần phải gửi lại lá phiếu này qua đường bưu điện.

Quý vị sẽ cần trả lời một số câu hỏi và cung cấp các thông tin sau:

 • Địa chỉ nơi quý vị ghi danh bỏ phiếu
 • Địa chỉ nơi quý vị muốn phiếu bầu cử được gửi tới
 • Một câu hỏi và câu trả lời bảo mật

Để gửi lại mẫu đơn giấy, quý vị có thể:

 • Gửi lại mẫu đơn dùng phong bì trả lời đính kèm
 • Quét hoặc chụp rõ mẫu đơn và gửi qua điện thư cho cpc@vec.vic.gov.au
 • Mang đến trụ sở chính của VEC tại level 11, 530 Collins Street Melbourne.

Nếu ở nước ngoài, quý vị có thể:

 1. gửi lại cho VEC ở Melbourne; hoặc
 2. mang hoặc gửi mẫu đơn đến địa điểm bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện ở nước ngoài gần nhất của quý vị để gửi lại nhanh hơn.

Bỏ phiếu qua đường bưu điện

Quý vị sẽ được nhận hai tờ phiếu bầu, một tập sách nhỏ chỉ cách quý vị phải làm gì và một phong bì.

Quý vị nên điền vào các phiếu bầu cử một cách bí mật. Quý vị có thể yêu cầu ai đó giúp quý vị, nhưng người này không nên cho quý vị biết nên bỏ phiếu cho ai và họ không được cho bất kỳ ai biết quý vị đã bỏ phiếu như thế nào mà không có sự đồng ý của quý vị.

Khi quý vị đã điền vào hai phiếu bầu, hãy đặt chúng vào phong bì và niêm phong dán kỹ lại. Gửi phong bì càng sớm càng tốt. Quý vị không cần dán tem.