Bỏ phiếu qua bưu điện

Xin được bỏ phiếu qua bưu điện

Để bỏ phiếu bằng thư, quý vị cần xin được bỏ phiếu qua bưu điện. Quý vị có thể xin một phiếu bầu qua bưu điện:

  • Trực tuyến trên trang mạng http://www.aec.gov.au/pva (sau khi cuộc bầu cử được loan báo)
  • Bằng cách điền mẫu giấy và gửi lại cho AEC qua đường bưu điện hay đến văn phòng AEC (có thể lấy mẫu đơn ở bất cứ văn phòng AEC nào hay gọi cho AEC số 13 23 26 để xin mẫu đơn)

Quý vị cần trả lời vài câu hỏi và cho biết như sau:

  • Địa chỉ nơi quý vị ghi danh
  • Địa chỉ nơi quý vị muốn phiếu bầu được gửi tới
  • Một câu hỏi và câu trả lời được giữ kín

Khi xin được bỏ phiếu qua bưu điện thành công, quý vị sẽ nhận được các lá phiếu qua đường bưu điện.

Bỏ phiếu qua bưu điện

Quý vị sẽ được gửi hai phiếu bầu, tập sách nhỏ chỉ cách bỏ phiếu và một bao thư.

Quý vị cần tìm người chứng để giúp điền phiếu bầu qua bưu điện. Người chứng có thể là bất cứ ai có ghi danh đi bầu ở Úc.

Nhân chứng cần (theo thứ tự):

  • Xem các lá phiếu và bao thư bầu qua bưu điện của quý vị trước khi điền vào
  • Xem quý vị trả lời câu hỏi giữ kín
  • Xem quý vị ký tên trên bao thư
  • Hãy tự ký tên và ghi ngày trên bao thư

Quý vị cần điền các lá phiếu kín đáo. Quý vị có thể nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng người này không nên nói bầu cho ai và không nên cho ai biết quý vị đã bỏ phiếu ra sao.

Khi đã điền hai lá phiếu, hãy bỏ vào bao thư và dán kín. Gửi đi càng sớm càng tốt. Quý vị không cần dán tem.