การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์

การสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์

หากต้องการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณจะต้องสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ คุณสามารถสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ดังนี้

  • ทางออนไลน์ที่ www.aec.gov.au/pva (เมื่อประกาศเลือกตั้งแล้ว)
  • โดยการกรอกแบบฟอร์มกระดาษและส่งกลับไปยัง AEC ทางไปรษณีย์หรือที่สำนักงาน AEC (คุณสามารถขอรับได้จากสำนักงาน AEC แห่งใดก็ได้ หรือโดยโทรไปที่ AEC ที่หมายเลข 13 23 26 และขอให้ส่งแบบฟอร์มให้คุณ)

คุณจะต้องตอบคำถามบางข้อและให้ข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่ที่คุณลงทะเบียน
  • ที่อยู่ที่คุณต้องการให้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้
  • คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย

เมื่อคุณสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์

คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบ แผ่นพับบอกสิ่งที่ต้องทำและซองจดหมาย

คุณต้องหาพยานเพื่อช่วยกรอกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของคุณ พยานสามารถเป็นใครก็ได้ที่ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในออสเตรเลีย

พยานจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ (ตามลำดับ)

  • ดูบัตรเลือกตั้งและซองลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของคุณก่อนกรอก
  • ดูคุณเขียนคำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ
  • ดูคุณเซ็นชื่อบนซอง
  • ลงชื่อและลงวันที่บนซองด้วยตนเอง

จากนั้นคุณควรกรอกบัตรเลือกตั้งอย่างเป็นความลับ คุณสามารถขอให้ใครสักคนช่วยคุณ แต่บุคคลนี้ไม่ควรบอกคุณว่าจะลงคะแนนเสียงให้ใครและไม่ควรบอกใครว่าคุณลงคะแนนอย่างไร

เมื่อคุณกรอกบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบแล้ว ให้ใส่ลงในซองและปิดผนึก ส่งซองนั้นทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องติดแสตมป์