ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria)

ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria) มีกระบวนการทำงานอย่างไร

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงการทำงานของรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียและวิธีลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเพื่อให้การลงคะแนนเสียงของคุณมีประสิทธิภาพ

ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria) คุณเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นตัวแทนของคุณ และเพื่อทบทวนและออกกฎหมายในนามของคุณทุก ๆ สี่ปี

ผู้สมัครเหล่านี้มักจะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ไม่เสมอไป พรรคการเมืองสามารถเป็นรัฐบาลวิกตอเรีย (Victorian Government) ได้หากผู้สมัครส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 45 คน) ได้รับเลือก พรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรียกว่าฝ่ายค้าน (Opposition) พรรคที่ไม่มีเสียงข้างมากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หากมีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคอื่น ๆ อย่างเพียงพอ ทำให้พรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเสียงส่วนใหญ่

ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในพรรคใดพรรคหนึ่งเรียกว่า ส.ส.ที่ไม่สังกัดพรรค ส.ส.ที่ไม่สังกัดพรรคและสมาชิกของพรรคเล็ก ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งและไม่เข้าร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน บางครั้งเรียกว่า ครอสเบ้นช์ (Crossbench)

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเรียกว่าสมาชิกของสภานิติบัญญัติ (Members of the Legislative Assembly)(MLA) หรือสมาชิกของสภานิติบัญญัติ (Members of the Legislative Council)(MLC) พวกเขาเป็นตัวแทนของเขตหรือ 'เขตเลือกตั้ง' ในสภานิติบัญญัติหรือหนึ่งในแปดเขตในสภานิติบัญญัติ


รัฐสภาวิกตอเรียประกอบด้วยสองส่วนที่เรียกว่าสภา:

สภานิติบัญญัติ (สภาล่าง) The Legislative Assembly (Lower House)

มีสมาชิกทั้งหมด 88 คน ซึ่งเป็นที่ออกกฎหมายและผ่านงบประมาณของรัฐ มุขมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งในสภานี้


สภานิติบัญญัติ (สภาสูง) The Legislative Council (Upper House)

มีสมาชิกทั้งหมด 40 คน ซึ่งเป็นที่ตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติ

การลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองสภามีความสำคัญ เนื่องจากทั้งสองมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ทั้งสองสภาจำเป็นต้องตกลงกันก่อนที่จะมีกฎหมายใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของรัฐสภาวิกตอเรีย