ในรัฐวิกตอเรีย (Victoria)

วิธีลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐวิกตอเรีย

คุณจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงสองใบ:

 • บัตรลงคะแนนเสียงขนาดเล็กกว่าสำหรับสภานิติบัญญัติ (สภาล่าง) (Legislative Assembly (Lower House))

 • บัตรลงคะแนนเสียงขนาดใหญ่กว่าสำหรับสภานิติบัญญัติ (สภาสูง) (Legislative Council (Upper House))


สภานิติบัญญัติ (Legislative Assembly)

คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งที่คุณอาศัยอยู่ หนึ่งใน 88 ในรัฐวิกตอเรีย

การเลือกตั้งจะตัดสินด้วยวิธีที่เรียกว่าการนับคะแนนเสียงแบบจัดลำดับความชอบ ผู้ลงคะแนนเสียงจะจัดอันดับผู้สมัครจากตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุด (ตัวเลือกแรก) ไปจนถึงตัวเลือกที่ต้องการน้อยที่สุด เพื่อให้ได้รับเลือก ผู้สมัครจะต้องได้รับเลือกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่หลังจากที่ผู้สมัครคนอื่น ๆ ถูกคัดออก

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

ระบบการลงคะแนนเสียงแบบจัดลำดับความชอบหมายความว่าหากคุณลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าหรือพรรคเล็กเป็นข้อเลือกแรกของคุณ และพวกเขาไม่ชนะ การลงคะแนนเสียงของคุณจะยังคงใช้นับในการเลือกผู้แทนของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียงแบบจัดลำดับความชอบในโปสเตอร์นี้

หากต้องการลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องในบัตรลงคะแนนเสียงสภาล่างที่มีขนาดเล็กกว่า คุณต้องใส่หมายเลขทุกช่องตามลำดับที่คุณเลือก

 1. เขียนหมายเลข 1 ในช่องถัดจากผู้สมัครที่เป็นตัวเลือกแรกของคุณ
 2. เขียนหมายเลข 2 ในช่องถัดจากผู้สมัครที่เป็นตัวเลือกที่สองของคุณ
 3. เขียนเลข 3, 4, 5 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีเลขครบทุกช่อง

สภานิติบัญญัติ (Legislative Council)

การเลือกตั้งจะตัดสินด้วยวิธีที่เรียกว่าการลงคะแนนเสียงแบบสัดส่วน คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับสมาชิก 5 คนจากภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งเรียกว่า โควตา

หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหนึ่งโควตาหรือมากกว่าก็จะได้รับเลือก หากพวกเขาไม่ได้โควต้านี้จากการลงคะแนนเสียงตามความชอบอันดับแรก พวกเขาอาจได้รับโควตาจากการลงคะแนนเสียงตามความชอบที่ได้จากผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงตามความชอบอันดับแรกน้อยกว่าซึ่งถูกตัดทิ้งไป กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปในทุกตำแหน่งที่ว่าง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียงแบบสัดส่วนในโปสเตอร์นี้

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเหนือเส้นหรือด้านล่างเส้นได้ แต่ไม่สามารถทำทั้งสองอย่างได้

หากคุณเลือกที่จะลงคะแนนเสียงเหนือเส้น:

 • เขียนหมายเลข 1 ในช่องถัดจากกลุ่มที่ท่านเลือก
 • เว้นส่วนที่เหลือของบัตรเลือกตั้งว่างไว้
 • อย่าเขียนตัวเลขใด ๆ ใต้เส้น

หากคุณลงคะแนนเหนือเส้น ลำดับความชอบของคุณจะถูกตัดสินโดยบัตรลงคะแนนกลุ่มที่ลงทะเบียนโดยกลุ่มที่คุณเลือก บัตรลงคะแนนเสียงแบบกลุ่มคือคำชี้แจงว่าแต่ละกลุ่มจัดลำดับความชอบแก่ผู้สมัครรายอื่นอย่างไร กลุ่มหนึ่งต้องลงทะเบียนบัตรลงคะแนนกลุ่มอย่างน้อย 1 ใบ แต่สามารถลงทะเบียนบัตรลงคะแนนกลุ่มได้สูงสุด 3 ใบ

หากคุณเลือกที่จะลงคะแนนเสียงใต้เส้น:

 • เขียนหมายเลข 1 ในช่องถัดจากผู้สมัครที่เป็นตัวเลือกแรกของคุณ
 • เขียนหมายเลข 2 ในช่องถัดจากผู้สมัครที่เป็นตัวเลือกที่สองของคุณ
 • เขียนเลข 3, 4, 5 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เลขอย่างน้อย 5 ช่อง
 • อย่าเขียนตัวเลขใด ๆ เหนือบรรทัด

คุณสามารถใส่หมายเลขมากกว่า 5 คนต่อไปได้ แต่เพื่อให้คะแนนของคุณได้รับการนับ คุณต้องระบุหมายเลขอย่างน้อย 5 ช่อง

การลงคะแนนเสียงใต้เส้นเป็นการตัดสินใจเลือกลำดับความชอบของคุณโดยตรง

การลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการ

บัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกไม่ถูกต้องเรียกว่าการลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถนับการลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการในผลการเลือกตั้งได้

บัตรลงคะแนนเสียงถือว่าไม่เป็นทางการเมื่อมีคน:

 • ใส่เครื่องหมาย กากบาท หรือสัญลักษณ์อื่นใดลงในช่อง
 • ใส่ตัวเลขในช่องไม่เพียงพอ
 • ข้ามตัวเลขหรือซ้ำ
 • ปล่อยกระดาษลงคะแนนเสียงว่างไว้
source: VEC (vec.vic.gov.au)

ทำผิดพลาด

ไม่เป็นไรหากคุณเขียนบัตรลงคะแนนเสียงผิดพลาด คุณสามารถขีดฆ่าและใส่ตัวเลขที่ถูกต้องไว้ข้าง ๆ ได้

หากคุณกังวลว่า VEC จะไม่เข้าใจการแก้ไขของคุณ คุณสามารถคืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งและขอบัตรใหม่ได้

หากคุณทำบัตรเลือกตั้งเสียหายหรือฉีกขาด คุณสามารถส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งและขอใหม่ได้

คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือในการกรอกบัตรเลือกตั้งของคุณ

การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นการเลือกของคุณคนเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเลือกคนที่คุณลงคะแนนเสียงให้ คนอื่นสามารถแนะนำว่าควรลงคะแนนเสียง ให้ใครได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้คุณลงคะแนนเสียง ตามที่พวกเขาต้องการได้ แม้ว่าเราจะเช็คชื่อของคุณก่อนที่จะลงคะแนนเสียง แต่การลงคะแนนเสียงของคุณจะไม่เปิดเผยชื่อและเป็นความลับหลังจากที่คุณลงคะแนนเสียง

เป็นทางเลือกของคุณหากคุณต้องการบอกคนอื่น ๆ ว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใคร ไม่มีใครบังคับให้คุณบอกได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐ หากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกกดดัน การโกหกว่าคุณลงคะแนนเสียงให้ใครไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย และจะไม่มีใครรู้ได้เนื่องจากการลงคะแนนเสียงของคุณเป็นความลับ