รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

รัฐสภาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) มีกระบวนการทำงานอย่างไร

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่ารัฐสภาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales’s) (NSW) มีกระบวนการทำงานอย่างไรและจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้การลงคะแนนเสียงของคุณมีผล

ในรัฐ NSW คุณเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เข้าไปเป็นตัวแทนของคุณในรัฐสภาเพื่อทบทวนและออกกฎหมายในนามของคุณทุก ๆ สี่ปี

ผู้สมัครเหล่านี้มักจะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองแต่ไม่เสมอไป พรรคการเมืองสามารถเป็นรัฐบาลของรัฐ NSW (NSW State Government)ได้ หากผู้สมัครส่วนใหญ่  (อย่างน้อย 46 คน) ได้รับการเลือกตั้ง พรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรียกว่าฝ่ายค้าน (Opposition) พรรคที่ไม่มีเสียงข้างมากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หากมีการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคอื่น ๆ อย่างเพียงพอ ทำให้พรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเสียงส่วนใหญ่

ผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในพรรคใดพรรคหนึ่งเรียกว่า ส.ส.ที่ไม่สังกัดพ)รรค ส.ส.ที่ไม่สังกัดพรรคและสมาชิกของพรรคเล็ก ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งและไม่เข้าร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน บางครั้งเรียกว่า ครอสเบ้นช์ (Crossbench)

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเรียกว่าสมาชิกของสภานิติบัญญัติ (Legislative Assembly)(MLA) หรือสมาชิกของสภานิติบัญญัติ (Members of the Legislative Councel)(MLC) พวกเขาเป็นตัวแทนของเขตหรือ 'เขตเลือกตั้ง' ในสภานิติบัญญัติหรือทั้งหมดของรัฐ NSW ในสภานิติบัญญัติ


รัฐสภาของรัฐ NSW ประกอบด้วยสองส่วนที่เรียกว่าสภา:

สภานิติบัญญัติ (สภาล่าง) The Legislative Assembly (Lower House)

มีสมาชิกทั้งหมด 93 คน ซึ่งเป็นที่ออกกฎหมายและผ่านงบประมาณของรัฐ มุขมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งในสภานี้

สภานิติบัญญัติ (สภาสูง) The Legislative Council (Upper House)

มีสมาชิกทั้งหมด 42 คน ซึ่งเป็นที่ตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติ MLC ได้รับเลือกจากทั้งรัฐเป็นระยะเวลาแปดปี โดยมีสมาชิกเพียงครึ่งหนึ่งของสภาเท่านั้นที่ต้องลงเลือกตั้งในแต่ละรอบการเลือกตั้งสี่ปี

การลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองสภามีความสำคัญ เนื่องจากทั้งสองมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ทั้งสองสภาจำเป็นต้องตกลงกันก่อนที่จะมีกฎหมายใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์รัฐสภาของรัฐนิวเซาท์เวลส์