نیوساث ویلز

در انتخابات ایالتی نیو ساث ویلز (NSW) چکونه رأی دهیم

دو برگه رأی به شما داده خواهد شد:

 • برگه کوچک رأی برای هئیت مقننه ( مجلس عوام) Legilative Assembly ( Lawer House)

 • برگه کلان تر رأی برای شورای مقننه (‌مجلس خواص) Legislative Council (Upper House)


مجلس مقننه (Legislative Assembly)

شما به عضوی که نمایندگی محل زندگی شما را خواهد داشت ، رأی خواهید داد.یکی از ۹۳ نفر در نیو ساث ویلز.

انتخابات با روشی که به آن رأی گیری انتخاب ترجیحی می گویند تعیین می شود.رأی دهندگان برگزیده ترین نامزد انتخاباتی ( انتخاب اول) خود را با عدد ۱ علامت گذاری می کنند. هیچ اولویت دیگری ضرورت ندارد ، اما اگر مایل هستند می توانند نمبر گذاری نامزدها را از اولویت دوم تا کمترین ترجیح خود ادامه دهند. برای انتخاب شدن یک نامزد باید پس از حذف همه نامزدهای دیگر، ارجحیت اکثریت رأی دهندگان را داشته باشد.

[Ballot Image]

سیستم انتخاب ترجیحی به این معنا است که اگر شما به یک نامزد کمتر محبوب یا حزب کوچکتر به عنوان انتخاب اول خود رأی دهید و آنها برنده نشوند، رأی شما هم چنان برای انتخاب عضو منتخب شما حساب می شود. معلومات بیشتر در مورد سیستم انتخاب ترجیحی در این پوستر . موجود است.

برای رأی دادن صحیح در برگه کوچکتر رأی مجلس عوام ، باید هر جعبه را به ترتیب انتخاب خود نمبر گذاری کنید.

 1. در جعبه کنار نامزدی که انتخاب اول شما است نمبر ۱ بگذارید.
 2. اگر می خواهید به رأی دادن ادامه دهید، در جعبه کنار انتخاب دوم خود نمبر۲  را بگذارید.
 3. میتوانید به نمبر گذاری ۳،۴،۵  ادامه دهید تا همه جعبه ها یک عدد داشته باشد.

شورای مقننه (Legislative Council)

انتخابات با روشی به نام نمایندگی نسبی تعیین می شود. شما از کل نیو ساث ویلز به ۴۲ نفر رأی میدهید.

برای انتخاب شدن، یک نامزد باید یک نسبت معینی از آراء را بدست آورد که به این نسبت ، سهمیه میگویند.

اگر نامزی سهمیه یا بیشتر بدست آورد ، او انتخاب می شود. اگر آنها این سهمیه را فقط در مورد آرای ترجیح اول برآورده نکنند، ممکن است سهمیه ای ازآرای ترجیحی توزیع شده از نامزدهائی با آرای اولویت اول کمتر که حذف شده اند، دریافت کنند. این روند ادامه می یابد تا تمام پست های خالی پر شوند.

در باره سیستم انتخاب ترجیحی در این پوستر . معلومات بیشتر بدست آورید.

[Ballot Image]

شما میتوانید در بالای خط یا زیر خط رأی دهید ولی نه در هردو.

اگر انتخاب می کنید که در بالای خط رأی دهید:

 • نمبر ۱ را در کنار جعبه گروه مورد نظر خود نوشته کنید.
 • در صورت تمایل، جعبه های رأی گیری دیگر را بالای خط نمبر گذاری کنید.
 • بقیه برگه رأی را خالی بگذارید
 • هیچ عددی را زیر خط نوشته نکنید.

اگر انتخاب می کنید زیر خط رأی دهید:

 • نمبر ۱ را کنار جعبه نامزدی که انتخاب اول شما است نوشته کنید.
 • نمبر ۲ را کنار جعبه نامزدی که انتخاب دوم شما است نوشته کنید.
 • به نمبر گذاری ۳،۴.۵ ادامه دهید تا حداقل ۱۵ جعبه را نمبر گذاری کرده اید.
 • هیچ عددی در بالای خط نوشته نکنید.

شما می توانید به نمبر گذاری بیش از ۱۵ نامزد ادامه دهید، اما برای این که رأی شما شمارش شود باید حداقل ۱۵ جعبه را نمبر گذاری کنید.

با رأی دادن در زیر خط، شما ارجحیت خود را مستقیماً تعیین می کنید.

آرای غیر رسمی

برگه رأی که صحیح خانه پری نشده است را آرای غیر رسمی می گویند.

رای غیر رسمی را نمیتوان در شمارش نتیجه انتخابات به حساب آورد.

یک برگه رأی را در صورتی میتوان غیر رسمی منظور کرد زمانی که شخص:

 • در جعبه علامت تیک، صلیب، یا هر علامت دیگری را قرار دهد.
 • جعبه های کافی را نمبرگذاری نمی کند
 • عددی را جا می اندازد یا تکرار می کند
 • برگه رأی را خالی می گذارد

اشتباه کردن

اگر در برگه رأی خود اشتباه کردید اشکالی ندارد، می توانید آن را خط بزنید و عدد صحیح را در کنار آن قرار دهید.

آگر نگران هستید که کمیسیون انتخابات نیوساث ویلز (NSW Election Commission) نتواند متوجه تصحیح شما شود، می توانید برگه رأی دیگری را درخواست کنید.

اگر برگه رأی خود را خراب یا پاره کردید می توانید برگه جدید درخواست کنید.

شما همچنین می توانید برای خانه پری برگه رأی خود، درخواست کمک کنید.

رأی شما فقط انتخاب شما است

بسیار مهم است که بدانید فقط شما می توانید تصمیم بگیرید به کدام فرد رأی دهید. افراد دیگر می توانند به شما پیشنهاد کنند که به کدام فردی رأی دهید ، اما نمی توانند شما را مجبور کنند که به کدام فرد رأی دهید.در حالی که قبل از رأی دادن ، نام شما در برابر فهرست بررسی می شود، رأی شما پس از روان کردن ناشناس و مخفی می ماند.

شما اگر مایل باشید مختار هستید که به دیگران بگوئید به کدام کسانی رأی داده اید.هیچ فرد، حتی مقامات دولتی نمی توانند شما را مجبور کنند که به آنها بگوئید به کدام افرادی رأی داده اید.اگر احساس ناامنی می کنید یا تحت فشار هستید، دروغ گفتن در مورد این که به کدام فردی رأی داده اید غیر قانونی نیست و هرگز فردی نمی تواند بفهمد زیرا رأی شما مخفی است.