วิธีการลงทะเบียน

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) หากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง คุณต้องลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งระดับรัฐ หากคุณไม่ลงคะแนนเสียงหรือลงทะเบียน คุณอาจต้องจ่ายค่าปรับ

การลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจในนามของคุณ

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้หากคุณ:

  • เป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือชาวอังกฤษที่มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1984
  • อายุมากกว่า 16 ปี (แต่คุณไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าคุณจะอายุ 18 ปี)
  • อาศัยอยู่ที่ที่อยู่ปัจจุบันของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน

ลงทะเบียนอย่างไร

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้สามวิธี:

AEC จะส่งการรับทราบให้คุณเมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

  • ชื่อตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • การแบ่งเขตเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง
  • เขตการเลือกตั้งของรัฐ
  • เขตปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการนี้จะใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ หากคุณไม่ได้รับแจ้งการตอบรับภายในสี่สัปดาห์ คุณควรติดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลีย

แบบฟอร์มการลงทะเบียนใช้กับการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐ ดินแดน หรือรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจำเป็นต้องลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว คุณจะต้องอัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น หากคุณเปลี่ยนที่อยู่

การลงทะเบียนหมวดพิเศษ

หมวดหมู่นี้ใช้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือมีสถานการณ์เฉพาะที่อาจส่งผลต่อการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่มีที่อยู่ถาวร คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่และลงทะเบียนในหมวดพิเศษได้ที่นี่

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบเงียบ

หากคุณคิดว่ามีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของคุณหรือของครอบครัวของคุณ หากที่อยู่ของคุณถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสามารถสมัครเลือกตั้งแบบเงียบได้ ชื่อของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ที่อยู่ของคุณจะไม่ปรากฏ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนตามที่อยู่ของคุณด้วยชื่อสกุลเดียวกัน ให้สมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบเงียบด้วย การสมัครขอของแต่ละคนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป