วิธีการลงทะเบียน

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการลงทะเบียน คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นใคร มีสามวิธีที่คุณสามารถทำได้คือ

 • แจ้งหมายเลขใบขับขี่ออสเตรเลีย
 • แจ้งหมายเลขหนังสือเดินทางออสเตรเลีย
 • ขอให้บุคคลที่คุณรู้จักซึ่งลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในออสเตรเลียแล้วช่วยยืนยันตัวตนให้คุณ

การลงทะเบียนออนไลน์

คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ AEC

คลิก ‘Enrol to vote’ (ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) แล้วตอบคำถามในแต่ละขั้นตอนด้วยข้อมูลของคุณต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • สถานที่เกิดและวันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่บ้านทางไปรษณีย์และที่อยู่จริง
 • สัญชาติ
 • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
 • หมายเลขใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

หากคุณต้องการขอให้บุคคลที่คุณรู้จักซึ่งลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในออสเตรเลียแล้วช่วยยืนยันตัวตนให้คุณ คุณจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มออนไลน์ออกมาและส่งไปที่ AEC ทางไปรษณีย์ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ให้เสร็จสิ้นได้

การลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์ม

หากคุณต้องการลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม PDF
  โดยไปที่ เว็บไซต์ของ AEC ตรวจให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับรัฐหรือดินแดนที่คุณอาศัยอยู่
 2. รับแบบฟอร์มจากสำนักงาน AEC หรือสำนักงานของรัฐ/ดินแดนใดก็ได้
  คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสำนักงาน AEC ที่ใกล้ที่สุดหรือโทร 13 23 26 หากคุณต้องการโทรในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณสามารถโทรหา AEC ตามหมายเลขที่แสดงไว้ที่นี่
 3. ติดต่อAEC และขอให้ส่งแบบฟอร์มให้คุณ
  ดูที่นี่

หากคุณต้องการลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์ม คุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • สถานที่เกิดและวันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่บ้านทางไปรษณีย์และที่อยู่จริง
 • สัญชาติ
 • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
 • หมายเลขใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือให้บุคคลที่คุณรู้จักซึ่งลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในออสเตรเลียแล้วเซ็นชื่อและลงวันที่ในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนให้คุณ

จากนั้นคุณควรส่งแบบฟอร์มกระดาษที่กรอกแล้วกลับไปยัง AEC อย่าลืมเซ็นชื่อในแบบฟอร์มก่อนส่งกลับ คุณสามารถเลือกวิธีการส่งแบบฟอร์มได้ดังนี้

 1. ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ AEC
  (ไม่จำเป็นต้องติดแสตมป์)
  AEC
  Reply Paid 9867
  [เมืองหลวงในรัฐหรือดินแดนของคุณ]
 2. สแกนและอัปโหลดบนเว็บไซต์
  ไปที่เว็บไซต์ของ AEC ที่นี่และคลิก‘upload enrolment, change name, or address form’ (อัปโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน เปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่)
 3. โทรสาร
  ค้นหารายละเอียด ที่นี่
 4. ติดต่อสำนักงาน AEC ใกล้บ้านคุณ
  ค้นหารายละเอียด ที่นี่

จะทำอย่างไรถ้าคุณไม่มีที่อยู่ถาวร

หากปัจจุบันคุณไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนหรือถาวร คุณควรลงทะเบียนโดยใช้ ‘No fixed address enrolment form’ (แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน) สำหรับรัฐหรือดินแดนที่คุณต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

หรือขอรับแบบฟอร์มที่สำนักงาน AEC แห่งใดแห่งหนึ่ง

คุณจะถูกขอให้ลงทะเบียนสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สำหรับที่อยู่ล่าสุดที่คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียน หรือ
 • สำหรับที่อยู่ที่ญาติสนิทของคุณลงทะเบียนอยู่ หรือ
 • ที่คุณเกิด หรือ
 • ที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด (สำหรับผู้ที่เกิดนอกออสเตรเลีย)

หากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทะเบียนอื่น ๆ ในสถานการณ์พิเศษ โปรดไปที่:
www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment


การเก็บที่อยู่ของคุณเป็นความลับ (‘silent elector’)

('ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเงียบ')

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ที่อยู่ของคุณจะถูกเผยแพร่ในรายการสาธารณะ (ทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง)

หากคุณเชื่อว่าการเผยแพร่ที่อยู่ของคุณอาจทำให้คุณหรือครอบครัวตกอยู่ในอันตราย คุณสามารถยื่นคำรองขอให้เก็บที่อยู่ของคุณเป็นความลับได้โดยการเป็น ‘ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเงียบ’

ในการสมัครเป็น 'ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเงียบ' คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องและส่งกลับไปยัง AEC คุณจะต้องกรอกทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มคำร้องนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้เลือกตั้งเงียบสำหรับรัฐหรือดินแดนของคุณได้ที่นี่

คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่บ้านทางไปรษณีย์และที่อยู่จริง
 • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ

คุณอาจจะต้องกรอกเอกสาร ‘statutory declaration’ (คำสาบานตามแบบที่กฏหมายกำหนด) อีกด้วย ในเอกสารนี้คุณจะต้องอธิบายว่าทำไมคุณจึงเชื่อว่าการเผยแพร่ที่อยู่ของคุณอาจทำให้คุณหรือครอบครัวตกอยู่ในอันตรายได้

คำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด เป็นคำประกาศหรือคำให้การอย่างเป็นทางการ และคุณจะต้องหาพยานเพื่อเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม พยานนี้ต้องทำงานใดงานหนึ่งที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

การสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเงียบจะได้รับการพิจารณาโดย AEC และคุณจะได้รับจดหมายแจ้งว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่


การแจ้งที่อยู่ใหม่

คุณต้องแจ้ง AEC ทุกครั้งที่คุณย้ายบ้านเพื่อให้สามารถอัปเดตที่อยู่ของคุณในทะเบียนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ซึ่งคุณจะสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียน


ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ AEC รวมถึงการดาวน์โหลด AEC Easy English Guide สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม AEC ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในภาษาอื่น ๆ ที่นี่